Đại học Công nghệ bổ sung khối thi A1

TPO- Năm 2012, Trường Đại học Công nghệ ((Đại học Quốc gia Hà Nội)) tổ chức tuyển sinh theo nhóm ngành với tổng chỉ tiêu dự kiến là 560. Trường dự kiến bổ sung khối thi A1.

Đại học Công nghệ bổ sung khối thi A1

Chỉ tiêu các ngành chi tiết như sau:

Nhóm ngành

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Ghi chú

I

Khoa học máy tính

104

Chỉ tiêu: 370
Khối thi: A
(dự kiến bổ sung khối thi A1)

Công Nghệ Thông tin

105

Công nghệ Điện tử- Viễn thông

109

Hệ thống Thông tin

114

II

Công nghệ Cơ Điện tử

117

Chỉ tiêu: 190
Khối thi: A

Vật lý Kỹ thuật

115

Cơ học Kỹ thuật

116

Điểm chuẩn trúng tuyển được quy định theo nhóm ngành. Thí sinh sau khi nhập học sẽ được phân vào các ngành cụ thể dựa theo nguyện vọng đăng ký, điểm thi và chỉ tiêu của từng ngành.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng