ĐH Giao thông Vận tải TPHCM dự kiến tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu

TPO- Năm 2012, trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM dự kiến tuyển 3.100 chỉ tiêu (2.300 chỉ tiêu hệ đại học, 400 chỉ tiêu hệ cao đẳng và 400 chỉ tiêu liên kết đào tạo cử nhân quốc tế hệ chính quy).

ĐH Giao thông Vận tải TPHCM dự kiến tuyển hơn 3.000 chỉ tiêu

Hệ đại học chính quy:

1. Ngành Điều khiển tàu biển [Mã số 101]: chỉ tiêu 160 (Chỉ tuyển Nam).

2. Ngành Vận hành khai thác Máy tàu thủy [Mã số 102]: chỉ tiêu 110 (Chỉ tuyển Nam).

3. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử [Mã số 103]: chỉ tiêu 125

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Điện và tự động tàu thủy

- Chuyên ngành Điện công nghiệp

4. Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông [Chuyên ngành Điện tử viễn thông, Mã số 104]: chỉ tiêu 80

5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá [Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp, Mã số 105]: chỉ tiêu 60

6. Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ [Mã số 107]: chỉ tiêu 225

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy

- Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy

- Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy

- Chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi

7. Ngành Kỹ thuật cơ khí [Mã số 108]: chỉ tiêu 230

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Cơ giới hoá xếp dỡ

- Chuyên ngành Cơ khí ô tô

- Chuyên ngành Máy xây dựng

8. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông [Mã số 109]: chỉ tiêu 420

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

- Chuyên ngành Quy hoạch giao thông

- Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro

9. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng [Mã số 116]: chỉ tiêu 280

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình

10. Ngành Công nghệ thông tin [Mã số 112]: chỉ tiêu 70

11. Ngành Truyền thông và mạng máy tính [Chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính, Mã số 115]: chỉ tiêu 70

12. Ngành Kinh tế vận tải [Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển, Mã số 401]: chỉ tiêu 180

13. Ngành Kinh tế xây dựng [Mã số 402]: chỉ tiêu 210

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng

- Chuyên ngành Quản trị Dự án xây dựng

14. Ngành Khai thác vận tải [Chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức, Mã số 403]: chỉ tiêu 80

Hệ cao đẳng chính quy

Gồm các ngành: chỉ tiêu 80 sinh viên/ ngành

1 - Điều khiển tàu biển [Mã số C65]: Chỉ tuyển Nam.

2 - Vận hành khai thác máy tàu thủy [Mã số C66]: Chỉ tuyển Nam.

3 - Công nghệ thông tin [Mã số C67]

4 - Cơ khí ô tô [Mã số C68]

5 - Kinh tế vận tải biển [Mã số C69]

* Lưu ý:

- Riêng các ngành 101, 102, C65, C66 yêu cầu: chỉ tuyển nam, tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân nặng từ 45 kg trở lên.

- Thí sinh nam vào các ngành 101, C65 phải có chiều cao: nam từ 1.64m trở lên.

- Thí sinh nam vào các ngành 102, C66 phải có chiều cao: nam từ 1.61m trở lên.

Liên kết đào tạo cử nhân quốc tế hệ chính quy

- Chương trình liên kết với trường Đại học Surrey, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (3 năm tại Việt Nam và 1 năm tại Anh), bằng do Đại học Surrey cấp.

- Chương trình liên kết với trường Đại học Sunderland, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán & Quản trị Tài chính, Tài chính ngân hàng (3 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Anh hoặc 4 năm tại Việt Nam), bằng do Đại học Sunderland cấp.

- Chương trình liên kết với trường Đại học London South Bank, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Công trình (3 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Anh), bằng do trường Đại học London South Bank cấp.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng