Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội

TPO - Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào các khối. Theo đó, nhiều ngành có điểm chuẩn thấp, chỉ từ 15 điểm, như Sư phạm tin học, kĩ thuật công nghiệp và một số ngành cao 20 điểm như sư phạm sinh học, sư phạm Ngữ văn.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngoài ra, trường còn có 320 chỉ tiêu NV2, trong đó có 260 chỉ tiêu vào hệ ĐH và 60 chỉ tiêu vào hệ CĐ.

Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm Hà Nội chi tiết các ngành như sau:

Mã ngành

Ngành

Khối

Điểm chuẩn

Xét tuyển NV2

Điểm

SL

101

SP Toán học

A

20

102

SP Tin học

A

15

15

11

103

SP Vật lý

A

19

104

SP Kỹ thuật Công nghiệp

A

15

15

47

105

Công nghệ thông tin

A

15

15

61

111

Toán học

A

17

17

31

201

SP Hoá học

A

19.5

301

SP Sinh học

B

20

302

Sinh học

A

16

B

16

601

SP Ngữ văn

C

20

D1,2,3

17

602

SP Lịch Sử

C

19.5

D1,2,3

17

603

SP Địa lý

A

15

C

19

604

Tâm lí Giáo dục

A

15

B

15

D1,2,3

15

605

Giáo dục chính trị

C

15.5

D1,2,3

15.5

606

Việt Nam học

C

15

D1

15.5

609

Công tác xã hội

C

15.5

15.5

12

610

GD Chính trị - GD Quốc phòng

C

15

15

40

611

Văn học

C

17

D1,2,3

17

613

Giáo dục công dân

C

15

15

31

D1,2,3

15

614

Tâm lí học

A

16

B

16

D1,2,3

16

701

SP Tiếng Anh

D1

25

703

SP Tiếng Pháp

D1

20

20

13

D3

20

801

SP Âm nhạc

N

20

802

SP Mỹ Thuật

H

22.5

901

SP Thể dục thể thao

T

25

903

Giáo dục Mầm non

M

18

904

Giáo dục Tiểu học

D1,2,3

18.5

905

Giáo dục Đặc biệt

C

15

D1

15

906

Quản lí Giáo dục

A

15

C

15

D1

15

907

SP Triết học

C

15

15

14

D1,2,3

15

C65

Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học

A

Sàn CĐ

30

B

Sàn CĐ

30

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng