Sự kiện: Tuyển sinh 2011

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Lâm Nghiệp

TPO- Trường ĐH Mỹ Thuật công nghiệp vừa công bố điểm chuẩn. Khối thi H, thi 3 môn: Văn, Bố cục màu, Hình họa. Môn nhân hệ số: Bố cục màu (M2), Hình họa (M3) –hệ số: 2. ĐH Lâm nghiệp cũng công bố nhiều chỉ tiêu NV2.

Điểm chuẩn ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Lâm Nghiệp

Dưới đây là điểm chuẩn từng ngành ĐH Mỹ Thuật công nghiệp.

Điểm trúng tuyển

Ưu tiên

Khu vực 3

Khu vực 2

Khu vực 2NT

Khu vực 1

Điểm trúng tuyển ngành Thiết kế nội thất

Học sinh phổ thông

36

35.5

35

34.5

Ưu tiên 2

35

34.5

34

33.5

Ưu tiên 1

34

33.5

33

32.5

Điểm trúng tuyển ngành Đồ họa

Học sinh phổ thông

35.5

35

34.5

34

Ưu tiên 2

34.5

34

33.5

33

Ưu tiên 1

33.5

33

32.5

32

Điểm trúng tuyển Thời trang

Học sinh phổ thông

34.5

34

33.5

33

Ưu tiên 2

33.5

33

32.5

32

Ưu tiên 1

32.5

32

31.5

31

Điểm trúng tuyển ngành Hội họa, Điêu khắc, Sơn mài, Gốm. Thiết kế công nghiệp

Học sinh phổ thông

34

33.5

33

32.5

Ưu tiên 2

33

32.5

32

31.5

Ưu tiên 1

32

31.5

31

30.5

Trường ĐH Lâm Nghiệp

Khối A, điểm trúng tuyển các ngành như sau:

- Ngành Khoa học môi trường (306): điểm trúng tuyển là 14,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên rừng (302).

- Ngành Công nghệ sinh học (307): điểm trúng tuyển là 14,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sanh ngành Lâm sinh.

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến - 309): điểm trúng tuyển là 14,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310).

- Các ngành còn lại (gồm 16 ngành): điểm trúng tuyển là 13,0 điểm.

Khối B, điểm trúng tuyển các ngành như sau:

- Ngành Công nghệ sinh học (307): điểm trúng tuyển là 17,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 14,0 - 16,5 điểm được chuyển sang ngành Lâm sinh.

- Ngành Khoa học môi trường (306): điểm trúng tuyển là 16,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 14,0 - 15,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên rừng (302).

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến - 309): điểm trúng tuyển là 15,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 14,0 - 14,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310).

- Các ngành khác còn lại (gồm 6 ngành): điểm trúng tuyển là 14,0 điểm.

Khối D1, điểm trúng tuyển các ngành như sau:

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến - 309): điểm trúng tuyển là 14,0 điểm. Thí sinh có điểm từ 13,0 - 13,5 điểm được chuyển sang ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn - 310).

- Các ngành khác còn lại (gồm 8 ngành): điểm trúng tuyển là 13,0 điểm.

Khối V (đã nhân hệ số 2 đối với môn Vẽ mĩ thuật), điểm trúng tuyển chung các ngành là 16,0 điểm.

Thời gian nhập học nguyện vọng 1 (đợt 1): Sinh viên khóa 56 sẽ nhập học nguyện vọng 1 vào ngày 03 tháng 9 năm 2011.

Trường ĐH Lâm nghiệp thông báo xét tuyển nguyện vọng 2 kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011 như sau:

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ nguyện vọng 2 các ngành

TT

Tên ngành học bậc đại học

Mã ngành

Mức điểm nhận hồ sơ NV2

Tổng chỉ tiêu

Khối A

Khối B

Khối D1

Khối V

1

Công nghệ chế biến lâm sản

101

13,0

50

2

Công thôn

102

13,0

50

3

Thiết kế nội thất

104

13,0

16,0

50

4

Kỹ thuật công trình xây dựng

105

13,0

60

5

Kỹ thuật cơ khí

106

13,0

50

6

Hệ thống thông tin

107

13,0

13,0

50

7

Lâm sinh

301

13,0

14,0

60

8

Quản lý tài nguyên rừng

302

13,0

14,0

40

9

Lâm nghiệp đô thị

304

13,0

14,0

16,0

30

10

Khoa học môi trường

306

14,0

16,0

20

11

Công nghệ sinh học

307

14,0

17,0

20

12

Khuyến nông

308

13,0

14,0

40

13

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến*)

309

14,0

15,0

14,0

30

14

Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn)

310

13,0

14,0

13,0

30

15

Quản trị kinh doanh

401

13,0

13,0

60

16

Kinh tế Nông nghiệp

402

13,0

13,0

60

17

Kinh tế

405

13,0

13,0

60

18

Quản lý đất đai

403

13,0

14,0

13,0

30

16

Kế toán

404

13,0

13,0

60

17

Kế toán (CS2-tỉnh Đồng Nai)

404

13,0

13,0

100

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng