Sự kiện: Tuyển sinh 2010

Điểm trúng tuyển NV3 thấp

TPO - Sau khi kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển NV3, nhiều trường đại học (ĐH) đã công bố điểm trúng tuyển, chỉ bằng mức điểm xét tuyển hoặc bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Điểm trúng tuyển NV3 thấp

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế đã họp xét điểm trúng tuyển NV3. Mức điểm trúng tuyển bằng mức điểm sàn nhận hồ sơ ở các ngành (bằng mức điểm trúng tuyển NV1)

Trong khi đó, hầu hết điểm trúng tuyển NV3 của ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) cũng tương đương điểm sàn:

Tên ngành

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển NV3

Bậc Đại học

SP Vật lý (Lý - Hoá)

106

A

13,0

SP Sinh (Sinh - K thuật)

300

B

14,0

SP Tiếng Anh

701

D1

17,0

CN thông tin (Tin học)

103

A

13,0

Quản trị kinh doanh

402

A,D1

13,0

Chăn nuôi Thú y

302

A-B

13,0-14,0

Nuôi trồng Thuỷ Sản

303

A-B

13,0-14,0

Bảo vệ thực vật

304

A,B

13,0-14,0

Nông học (Trồng trọt định hướng công nghệ cao)

305

A-B

13,0-14,0

Ngữ văn (Q lý văn hoá)

604

C

14,0

Lịch sử (Qlý DT,DT)

605

C

14,0

Lọc Hoá dầu

404

A

15,0

 

Bậc Cao đẳng

SP Hoá-Thí nghiệm

C66

A

10.0

SP Sinh-Thí nghiệm

C67

B

11.0

SP Thể dục-CTĐội

C69

T

11.0

Giáo dục Tiểu học

C74

M,D1

10.0

SP Tiếng Anh

C75

D1

13.0

Hệ thống điện

C72

A

10.0

Quản lý đất đai

C73

A-B

10.0-11,0

CN thông tin (Tin học)

C76

A

10.0

Trường Đại học Quảng Nam công bố điểm trúng tuyển NV3 như sau:

Các ngành bậc đại học:

TT

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

Thi

Điểm trúng tuyển

1

Tiếng Anh

107

D1

15.5

2

Việt Nam học

108

C

14.0

D1

13.0

3

Sư phạm Sinh-KTNN

109

B

14.0

4

Công nghệ thông tin

110

A

13.0

Điểm môn Tiếng Anh ngành Tiếng Anh đã được nhân hệ số hai (điều kiện trúng tuyển: tổng ba môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Các ngành bậc cao đẳng:

TT

Tên ngành đào tạo

ngành

Khối

Thi

Điểm trúng tuyển

1

Việt Nam học

C70

C, D1

Khối C: 11.0

Khối D1: 10.0

2

Tiếng Anh

C71

D1

10.0

3

Tin học

C72

A

10.0

4

Quản trị kinh doanh

C81

A, D1

10.0

Điểm môn Tiếng Anh ngành cao đẳng Tiếng Anh không nhân hệ số hai (điều kiện trúng tuyển: tổng ba môn thi khi chưa nhân hệ số không thấp hơn điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT).

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho biết, điểm trúng tuyển NV3 vào trường bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT. 

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng vừa công bố điểm trúng tuyển NV3, mức điểm trúng tuyển từ 13 - 14 điểm tuỳ ngành.

Đào tạo trình độ đại học

Tên Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm

trúng tuyển

NV3

Thư viện - Thông tin

101

C

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

Bảo tàng học

201

C

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

Văn hóa du lịch

301

D1

13.0 điểm

D3

13.0 điểm

D4

13.0 điểm

Phát hành Xuất bản phẩm

401

C

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

Quản lý Văn hoá

501

C

14.0 điểm

Quản lý HĐ Âm nhạc

501

R1

13.5 điểm

Quản lý HĐ Sân khấu

501

R2

13.5 điểm

Quản lý HĐ Mỹ thuật

501

R3

13.5 điểm

Văn hoá Dân tộc Thiểu số

601

C

14.0 điểm

Văn hoá học

701

C

14.0 điểm

D1

13.0 điểm

Khối R1, R2, R3 điểm thi hai môn thi Năng khiếu 1 >= 6.5 điểm và Năng khiếu 2 >=6.5 điểm.

Đào tạo trình độ Cao đẳng

STT

Tên Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm

trúng tuyển

NV3

1

Bảo tàng học

C66

C

11.0 điểm

D1

10.0 điểm

ĐH Hùng Vương TP.HCM vừa công bố điểm trúng tuyển NV3:

Trình độ ĐH:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

KHỐI

A

B

C

D

102

Công nghệ Thông tin

13

13

103

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

13

300

Công nghệ Sau thu hoạch

13

13

401

Quản Trị Kinh Doanh

15.5

15.5

402

Quản Trị Bệnh Viện

13

13

404

Kế Toán

15.5

15.5

501

Du Lịch

13

14

13

701

Tiếng Anh

13

705

Tiếng Nhật

13

Trình độ CĐ:

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

KHỐI

A

B

C

D

C70

Công nghệ Sau thu hoạch

10

11

10

C72

Tiếng Nhật

11.5

Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH) quyết định điểm trúng tuyển NV3, các ngành bậc Đại học: 13 điểm (Khối A, D1, V, H) và 14 điểm (Khối B, C); bậc Cao đẳng: 10 điểm (Khối A, D1) và 11 điểm (Khối B).

Điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông khu vực ba. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau một điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0.5 điểm.

Trường Đại học Sao Đỏ – Bộ Công Thương cũng công bố điểm trúng tuyển NV3 là điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT đối với tất cả các khối thi.

Điểm trúng tuyển NV3 của ĐH Kiến trúc Đà Nẵng cụ thể như sau:

Bậc đại học - 600 chỉ tiêu

KHỐI NGÀNH

NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM THI ĐẠI HỌC

1

CÔNG NGHỆ
& KỸ THUẬT

XÂY DỰNG DÂN DỤNG & CÔNG NGHIỆP

103

A=13.0

2

XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

104

3

KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

105

A=13.0;
B=14.0;
V=16.0

- CẤP THOÁT NƯỚC

- MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

- KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

4

QUẢN LÝ XÂY DỰNG

106

5

KINH DOANH & QUẢN LÝ

KẾ TOÁN

401

A=13.0;
B=14.0;
D=13.0.

- KẾ TOÁN TỔNG HỢP

- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

- KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

6

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

402

- TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

- NGÂN HÀNG

- THẨM ĐỊNH GIÁ

7

QUẢN TRỊ KINH DOANH

403

- QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

- QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

- QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

8

NGOẠI NGỮ

TIẾNG ANH

701

D*=16.0

- TIẾNG ANH BIÊN&PHIÊN DỊCH

- TIẾNG ANH DU LỊCH

Bậc cao đẳng - 200 chỉ tiêu

TT

KHỐI NGÀNH

NGÀNH - CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

ĐIỂM THI ĐH HOẶC CĐ

1

KINH DOANH & QUẢN LÝ

KẾ TOÁN

C66

A=10.0;
B=11.0;
D=10.0.

2

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

C67

3

QUẢN TRỊ KINH DOANH

C68

Đại học Quang Trung có điểm chuẩn đại học và cao đẳng hệ chính quy theo NV3 lấy bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM thông báo điểm trúng tuyển NV3 vào các ngành đại học và cao đẳng hệ chính quy năm 2010 như sau:

Bậc đại học

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV3

Ghi chú

Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.

Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

B

14,0

Điện tử - Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

B

14,0

Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh-Thương mại, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

C

14,0

Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và báo chí, Kinh tế xã hội và phát triển)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

B, C

14,0

Tâm lý học (Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự)

A, D1,2,3,4,5,6

13,0

B, C

14,0

Ngữ văn (Văn học)

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,0

Văn hóa học

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,0

Việt Nam học

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,0

Tiếng Anh (Tiếng Anh kinh thương)

D1

13,0

Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học)

C

14,0

D1,2,3,4,5,6

13,0

Bậc Cao đẳng:

- Kết quả thi Đại học

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV3

Ghi chú

Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính-Viễn thông, Công nghệ phần mềm)

A, D1,2,3,4,5,6

10,0

Điểm trúng tuyển này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3.

Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm.

B

11,0

Công nghệ kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (Điện tử-Viễn thông, Tin học-Viễn thông)

A, D1,2,3,4,5,6

10,0

B

11,0

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng)

A, D1,2,3,4,5,6

10,0

Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành)

A, D1,2,3,4,5,6

10,0

C

11,0

- Kết quả thi cao đẳng

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV3

Ghi chú

Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính - Viễn thông, Công nghệ phần mềm)

A, D1,2,3,4,5,6

11,0

Điểm chuẩn này không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3

Điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng ưu tiên kế cận là 1,0 điểm

B

12,0

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Điện tử - Viễn thông, Tin học - Viễn thông)

A, D1,2,3,4,5,6

11,0

B

12,0

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng)

A, D1,2,3,4,5,6

11,0

Quản trị kinh doanh Du lịch (Quản trị kinh doanh Du lịch - Khách sạn, Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành)

A, D1,2,3,4,5,6

11,0

C

12,0

Do số lượng thí sinh trúng tuyển vào các ngành Điện tử Viễn thông, Văn hóa học, Việt Nam học không đủ sĩ số để mở lớp, thí sinh trúng tuyển vào ba ngành học trên được Hội đồng tuyển sinh trường cho lựa chọn chuyển sang ngành học khác có cùng khối thi xét tuyển.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng