Giáo viên sẽ được truy lĩnh phụ cấp thâm niên

TP - Theo hướng dẫn liên bộ việc thực hiện nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, từ cuối tháng 2 tới, việc chi trả chế độ trợ cấp thâm niên cho giáo viên sẽ được triển khai.

> Một triệu nhà giáo chờ phụ cấp

Giáo viên cũng sẽ được truy lĩnh khoản tiền này, thời gian hưởng được tính từ ngày 1-5-2011. Những người được hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoặc các cơ sở giáo dục thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động; nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.

Những nhà giáo trên có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Mới - Nóng