Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông xét tuyển 1.000 chỉ tiêu NV2

TPO - Chiều nay, 10 - 8, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông công bố điểm chuẩn chính thức vào trường. Trường dành gần 1.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Cụ thể, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông dành từ 500 -  600 chỉ tiêu xét tuyển NV2 cho các ngành ở khu vực miền Bắc và khoảng 400 chỉ tiêu xét NV2 cho khu vực phía Nam.

Dưới đây là điểm chuẩn áp dụng đối với học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Điểm chuẩn dành cho đối tượng học sinh đóng góp học phí như các trường công lập:

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Bắc) - Mã trường BVH

Các ngành
đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn 2010

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

101

23,0

Kỹ thuật Điện - điện tử

102

20,0

Công nghệ thông tin

104

23,0

Quản trị kinh doanh

401

21,0

Kế toán

402

20

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam) - Mã trường BVS

Các ngành
đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn 2010

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

101

18,0

Kỹ thuật Điện - điện tử

102

16,0

Công nghệ thông tin

104

17,0

Quản trị kinh doanh

401

17,5

Kế toán

402

16,0

Điểm chuẩn đối với đối tượng học sinh đóng góp học phí theo nhu cầu:

Phía Bắc:

Các ngành
đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn 2010

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

101

17,0

Kỹ thuật Điện - điện tử

102

16,0

Công nghệ thông tin

104

17,0

Quản trị kinh doanh

401

17,0

Kế toán

402

17,0

Phía Nam:

Các ngành
đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn 2010

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

101

14,0

Kỹ thuật Điện - điện tử

102

13,5

Công nghệ thông tin

104

14,0

Quản trị kinh doanh

401

14,0

Kế toán

402

14,0

Học viện Tài chính cho biết, điểm chuẩn vào trường, cụ thể như sau: điểm sàn khối A: 21, riêng ngành Kế toán điểm chuẩn: 22,0; khối D1: 28,0 điểm (đã nhân hệ số).

Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào Học viện. Đối với thí sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện, nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký, thì được đăng ký vào ngành còn chỉ tiêu.

Học viện sẽ hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào ngành khác cùng giấy báo kết quả thi cho những thí sinh thuộc diện này.

Tổng chỉ tiêu vào Học viện Tài chính năm nay là 3.080, trong đó chỉ tiêu vào ngành Tài chính - Ngân hàng là 1.640; ngành Kế toán: 1.050 chỉ tiêu; ngành Quản trị kinh doanh: 130 chỉ tiêu; ngành Hệ thống thông tin kinh tế: 130 và Ngành tiếng Anh: 130 chỉ tiêu.

Học viện có chỗ ở trong ký túc xá cho sinh viên diện chính sách.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá