Năm 2011, di dời các trường đại học

TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu các bộ, ngành thành lập tổ công tác do Bộ Xây dựng chủ trì để hoàn thiện dự thảo quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng trước ngày 20-1-2011.

Bộ GD&ĐT sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai quy trình đăng ký thực hiện di dời các trường theo quyết định của Thủ tướng.

Từ tháng 2 đến tháng 8-2011, các trường đại học, cao đẳng thuộc hai vùng phối hợp với các địa phương để đăng ký kế hoạch di dời đến địa điểm mới theo quy hoạch với Bộ GD&ĐT. Giao Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng ban hành quy định về mô hình quản lý các khu đại học tập trung để áp dụng từ năm 2011...

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa-Giáo

Mới - Nóng

Khám phá