BVSC giảm 50% phí giao dịch mua

TP - Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết từ 27/3/2008 sẽ giảm 50% phí giao dịch mua cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi giao dịch tại BVSC.

Việc điều chỉnh này được áp dụng trong thời gian Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HaSTC) áp dụng biên độ dao động 1% và 2%.

Theo đó, tại ngày giao dịch BVSC sẽ thực hiện thông báo và trích phí giao dịch cho nhà đầu tư. Số phí giao dịch được điều chỉnh giảm đối với các giao dịch mua của nhà đầu tư phát sinh (nếu có) sẽ được hoàn lại vào tài khoản của nhà đầu tư vào cuối mỗi tháng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá