Chứng khoán SME hợp tác với Daewoo Capital

TPO - Ngày 27/3, công ty Chứng khoán SME đã ký thoả thuận hợp tác chiến lược với công ty Cổ phần Kinh doanh vốn Daewoo, Ltd. thuộc tập đoàn AJU Group (Hàn Quốc), trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Theo thỏa thuận, SME Securities sẽ tìm kiếm và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại Việt Nam cho DCC, đặc biệt các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực thuê mua tài chính nhằm thực hiện hoạt động cho thuê tài chính các máy móc thiết bị xây dựng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa của Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng lớn.

SME Securities cũng hợp tác với DCC để thành lập và triển khai các khu công nghiệp tại Việt Nam để thu hút và đưa vào sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cả trong và ngoài nước. 

Cùng với đó, DCC sẽ huy động vốn, chia sẻ thông tin và hợp tác với SME Securities trong việc đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam (bao gồm cả chứng khoán niêm yết và OTC); hợp tác đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng; vào các dự án bất động sản ...

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác nêu trên, SMES và DCC cũng đi đến thoả thuận sẽ hợp tác để thành lập Quỹ Bảo hiểm cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá