Cty đại chúng cần cân nhắc lại kế hoạch và quy mô phát hành

TP - Ngày 10/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 2057/UBCK-QLPH về việc phát hành chứng khoán và sử dụng vốn của các Cty đại chúng.

Theo UBCKNN, hiện nay, tình hình tài chính cũng như TTCK thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Việc phát hành chứng khoán trong tình hình hiện tại có thể ảnh hưởng bất lợi đến giá chứng khoán của Cty và quyền lợi của các cổ đông hiện hữu.

Để ổn định tâm lý nhà đầu tư, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, UBCKNN đề nghị HĐQT và Ban giám đốc điều hành Cty đại chúng thận trọng cân nhắc lại kế hoạch và quy mô phát hành cũng như kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Chỉ ưu tiên phát hành và đầu tư cho những dự án thực sự có hiệu quả.

Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời cho các cổ đông và nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính hiện tại. Cùng đó, phải khẩn trương tiến hành lựa chọn Cty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008 nhằm đảm bảo báo cáo tài chính được kiểm toán phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của Cty.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá