Đã có 216 doanh nghiệp đăng ký Cty đại chúng

TP- UBCKNN đã nhận được hồ sơ đăng ký Cty đại chúng của 216 doanh nghiệp trên cả nước.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng, Cty có cổ phiếu niêm yết hoặc có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)... phải nộp hồ sơ đăng ký Cty đại chúng trước ngày 30/6/2007.

Trong số 216 Cty đã đăng ký có nhiều Cty có vốn trên 1.000 tỷ đồng như: Tổng Cty xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (1.500 tỷ đồng), Tập đoàn Hòa Phát 1.100 tỷ đồng, Tổng Cty Cổ phần Bảo Minh (1.100 tỷ đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (1.100 tỷ đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (1.000 tỷ đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Kỹ thương Việt Nam (1.500 tỷ đồng)...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá