Hoàn thành danh sách các công ty đại chúng trước 31/3

Trong công văn ngày 26/3, Bộ Tài chính đã đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, các tổng công ty 90, 91 phải lập danh sách các công ty cổ phần đủ tiêu chuẩn là công ty đại chúng gửi về Bộ trước ngày 31/3.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị nói trên chỉ đạo các công ty cổ phần là công ty đại chúng nộp hồ sơ công ty đại chúng cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều 26 của Luật Chứng khoán trước ngày 30/6/2007.

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng là công ty đại chúng không thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt theo quy định.

Một tháng trước đây, Bộ Tài chính cũng đã có công văn yêu cầu các cơ quan trên gửi danh sách công ty đại chúng, tuy nhiên, đến nay mới có 4 đơn vị thực hiện việc này là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng