ITA chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/6

TP - Cty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán ITA) thông báo phát hành thêm 10.000.000 cổ phiếu theo tỷ lệ phát hành: 6:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua thì được mua 1 cổ phiếu mới).

Số cổ phiếu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ngày giao dịch không hưởng quyền 21/6/2007.Ngày đăng ký cuối cùng: 25/6/2007. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Quyền mua được phép chuyển nhượng và chỉ được chuyển nhượng 1 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Đối với các cổ đông chưa lưu ký thì không được phép chuyển nhượng quyền mua.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ 5/7 - 30/7/2007. Thời gian đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần: từ 5/7 - 1/8/2007. Ngày phát hành dự kiến: 28/8/2007.

>> Nhắn tin để biết thị trường chứng khoán

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá