Kêu gọi chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo CK

TPO - Đó là nội dung Công văn số 126/HHNH-NV của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi các Ngân hàng Hội viên thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán.

Công văn 126/HHNH-NV nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1909/VPCP-KTTH ngày 25/3/2008 về các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã có công văn số 2875/NHNN-VP ngày 26/3/2008 về việc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi và rất mong nhận được sự ủng hộ từ các Ngân hàng Hội viên thực hiện rà soát và tính toán việc chưa giải chấp hợp đồng cầm cố và repo chứng khoán, góp phần ổn định thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế vĩ mô nói chung.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá