Năm nhiệm vụ để phát triển TTCK 2010

TP - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã vừa ra 5 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2010 để phát triển TTCK.

Đó là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; phát triển hàng hóa, đẩy mạnh quản lý; triển khai nghiệp vụ mới như mua - bán lại (repo), giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời giảm chu kỳ thanh toán xuống T+2 nhằm tăng tính thanh khoản cho thị trường, kiểm soát chặt việc mở sàn giao dịch OTC, bảo đảm tuân thủ pháp luật…; phát triển các thị trường giao dịch trái phiếu, sửa đổi và hoàn thiện thị trường UPCoM;

nghiên cứu triển khai thị trường cho các sản phẩm chứng khoán phái sinh, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin của trung tâm lưu ký… phân cấp, phân quyền giám sát thị trường, thực hiện kiểm tra định kỳ và bất thường đối với sở giao dịch, trung tâm lưu ký, phân cấp, phân quyền công tác giám sát, kiểm tra thành viên cho sở giao dịch và trung tâm lưu ký… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá