Nhà ĐTNN giảm đáng kể lượng mua

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 8/10 giảm đáng kể so với phiên giao dịch cuối tuần trước, tuy nhiên vẫn gấp 2,72 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 58 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với 1.556.580 đơn vị (trị giá 161,8 tỷ đồng) và bán ra 56 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 572.950 đơn vị (trị giá 89,6 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: VNE (401.050 cổ phiếu), TRC (236.900 cổ phiếu), PPC (186.120 cổ phiếu), VIP (130.340 cổ phiếu), VIS (11.670 cổ phiếu), SAM (47.640 cổ phiếu), VNM (38.460 cổ phiếu), PVD (36.150 cổ phiếu), SSC (30.910 cổ phiếu), RIC (24.110 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: FPT (101.190 cổ phiếu), PVD (63.000 cổ phiếu), VIC (50.200 cổ phiếu), SAM (50.000 cổ phiếu), FPC (42.000 cổ phiếu), VNM (32.810 cổ phiếu), PRUBF1 (31.500 cổ phiếu), HAP (21.000 cổ phiếu), KHA (19.000 cổ phiếu), SJS (14.480 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, các nhà ĐTNN giảm mạnh cả mua vào và bán ra. Cụ thể, họ mua 27 mã cổ phiếu với tổng cộng 162.000 đơn vị (trị giá 37,9 tỷ đồng) và  bán ra 14 mã cổ phiếu, tổng cộng 140.200 đơn vị (trị giá 31,1 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: SSI (80.600 cổ phiếu), PAN (30.100 cổ phiếu), BVS (23.000 cổ phiếu), NTP (15.300 cổ phiếu), PTC (3.200 cổ phiếu), SCC (1.800 cổ phiếu), BMI (1.400 cổ phiếu), ICF (1.100 cổ phiếu), PPG (1.000 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: SSI (91.700 cổ phiếu), NTP (13.300 cổ phiếu), BVS (10.000 cổ phiếu), POT (7.400 cổ phiếu), PVS (5.000 cổ phiếu), SD9 (3.400 cổ phiếu), NBC (2.500 cổ phiếu), SD5 (2.000 cổ phiếu)…                                                                            

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá