Nhà ĐTNN giảm mạnh lượng mua trên cả hai sàn

TP- Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 19/10 giảm mạnh và chỉ còn gấp hơn 1,2 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 70 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với 1.163.910 đơn vị (trị giá 204,6 tỷ đồng) và bán ra 61 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 959.330 đơn vị (trị giá 113 tỷ đồng).

Các chứng khoán được mua vào nhiều nhất bao gồm: HDC (258.870 cổ phiếu), TRC (242.240 cổ phiếu), VIS (150.900 cổ phiếu), PPC (67.480 cổ phiếu), ITA (59.360 cổ phiếu), VNM (36.010 cổ phiếu), VFMVF1 (30.500ccq), FPT (30.150 cổ phiếu), PVD (21.880 cổ phiếu), VSH (21.760 cổ phiếu), IMP (20.870 cổ phiếu), SAM (20.400 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: VTO (83.130 cổ phiếu), TNC (67.680 cổ phiếu), KDC (66.180 cổ phiếu), PPC (52.940 cổ phiếu), HAX (52.820 cổ phiếu), VNM (52.130 cổ phiếu), ITA (51.470 cổ phiếu), LAF (48.720 cổ phiếu), VFMVF1 (47.720 cổ phiếu), DRC (41.000 cổ phiếu), VIP (39.130 cổ phiếu), FPT (34.200 cổ phiếu)…

Trên sàn Hà Nội, các nhà ĐTNN giảm mạnh lượng cổ phiếu mua vào. Cụ thể, họ mua 15 mã cổ phiếu với tổng cộng 38.000 đơn vị (trị giá 4,2 tỷ đồng) và bán ra 26 mã cổ phiếu, tổng cộng 240.500 đơn vị (trị giá 25,7 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: PVI (16.700 cổ phiếu), BMI (10.400 cổ phiếu), SDY (3.800 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (70.000 cổ phiếu), PVS (50.000 cổ phiếu), SD9 (17.000 cổ phiếu), NTP (15.400 cổ phiếu), HPC (15.400 cổ phiếu), BMI (14.800 cổ phiếu), VFR (12.000 cổ phiếu)...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá