Nhà ĐTNN mua vào gần 2,4 triệu cổ phiếu sàn TPHCM

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 25/10 tiếp tục tăng mạnh, và gấp 2,18 lần lượng cổ phiếu bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 70 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 2.381.540 đơn vị (trị giá 354,5 tỷ đồng) và bán ra 67 mã cổ phiếu, với tổng cộng 979.370 đơn vị (trị giá 122,2 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: SJS (249.170 cổ phiếu), VTO (211.200 cổ phiếu), PVD (205.000 cổ phiếu), HDC (193.430 cổ phiếu), FPT (184.070 cổ phiếu), TRC (150.000 cổ phiếu), BHS (105.790 cổ phiếu), PET (102.970 cổ phiếu), TAC (88.730 cổ phiếu), VSH (79.010 cổ phiếu), VNM (78.790 cổ phiếu), ITA (70.540 cổ phiếu), PPC (67.600 cổ phiếu), IMP (65.460 cổ phiếu), SSC (59.150 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: MCV (96.000 cổ phiếu), PPC (81.220 cổ phiếu), TAC (66.350 cổ phiếu), VNM (65.300 cổ phiếu), TNC (60.000 cổ phiếu), KDC (56.280 cổ phiếu), NKD (51.810 cổ phiếu), MHC (50.000 cổ phiếu), TRI (49.030 cổ phiếu), VSH (39.200 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, nhà ĐTNN đột ngột giảm mạnh lượng cổ phiếu mua vào. Cụ thể, họ mua 27 mã cổ phiếu với tổng cộng 187.400 đơn vị (trị giá 23,6 tỷ đồng) và  bán ra 12 mã cổ phiếu, tổng cộng 222.000 đơn vị (trị giá 44,8 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: PVI (51.300 cổ phiếu), BMI (36.700 cổ phiếu), EBS (25.000 cổ phiếu), NTP (15.000 cổ phiếu), HAI (10.000 cổ phiếu), SDT (10.000 cổ phiếu), BCC (5.300 cổ phiếu), CTN (5.000 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: PVS (50.000 cổ phiếu), BMI (43.000 cổ phiếu), HPC (40.000 cổ phiếu), BVS (32.700 cổ phiếu), TBC (22.100 cổ phiếu), NTP (16.500 cổ phiếu), SD9 4.000 cổ phiếu).                                                             

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá