Nhà ĐTNN mua vào gần 2,9 triệu đơn vị

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 2/10 lại tăng mạnh lên một kỷ lục cao mới, và gấp hơn 2,72 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 69 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 2.879.410 đơn vị (trị giá 474,6 tỷ đồng) và bán ra 50 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 1.057.520 đơn vị (trị giá 133,7 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: FPT (524.000 cổ phiếu), VNM (398.470 cổ phiếu), TRC (309.520 cổ phiếu), VSH (278.370 cổ phiếu), SJS (199.390 cổ phiếu), MCV (170.100 cổ phiếu), PPC (92.070 cổ phiếu), PGC (88.530 cổ phiếu), TAC (88.530 cổ phiếu), VFC (59.400 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: TNC (200.300 cổ phiếu), VNM (137.510 cổ phiếu), FPT (117.610 cổ phiếu), TRC (70.000 cổ phiếu), TAC (66.120 cổ phiếu), VSH (56.740 cổ phiếu), PVD (44.400 cổ phiếu), GIL (43.930 cổ phiếu), KHA (40.610 cổ phiếu), PPC (31.000 cổ phiếu)…

Trên sàn Hà Nội, các nhà ĐTNN tăng mạnh mua vào trong khi giảm lượng bán ra. Cụ thể, họ mua 35 mã cổ phiếu với tổng cộng 470.100 đơn vị (trị giá 74,9 tỷ đồng) và  bán ra 14 mã cổ phiếu, tổng cộng 225.400 đơn vị (trị giá 15,8 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: SSI (255.800 cổ phiếu), HNM (140.100 cổ phiếu), BTS (18.600 cổ phiếu), BVS (16.200 cổ phiếu), POT (12.000 cổ phiếu), TBC (8.500 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (150.000 cổ phiếu), NTP (32.000 cổ phiếu), PVI (16.500 cổ phiếu), SSI (16.100 cổ phiếu), POT (5.000 cổ phiếu), SD9 (1.600 cổ phiếu)… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá