Nhà ĐTNN mua vào gấp 2,5 lần bán ra

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 30/8 duy trì ở mức thấp nhưng vẫn gấp gần 2,5 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ mua vào 54 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 726.640 đơn vị (trị giá 96,4 tỷ đồng) và bán ra 24 mã cổ phiếu, với tổng cộng 295.080 đơn vị (trị giá 435 tỷ đồng).

Các chứng khoán được mua nhiều nhất bao gồm: VNM (137.070 cổ phiếu), FPT (134.880 cổ phiếu), VSH (74.910 cổ phiếu), PVD (54.040 cổ phiếu), SJS (43.390 cổ phiếu), BHS (41.150 cổ phiếu), ITA (31.740 cổ phiếu), PPC (30.270 cổ phiếu), HRC (15.130 cổ phiếu), SJD (15.000 cổ phiếu).

Họ mua vào 30.000 chứng chỉ quỹ VF1 và 14.900 BF1. Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: VIP (71.310 cổ phiếu), VNM (60.000 cổ phiếu), FPT (50.100 cổ phiếu), HRC (21.270 cổ phiếu), ITA (20.250 cổ phiếu), RAL (14.810 cổ phiếu), KDC (12.000 cổ phiếu), ALT (11.300 cổ phiếu).

Trên sàn Hà Nội, các nhà ĐTNN tăng mạnh lượng mua vào và giảm lượng bán ra.

Cụ thể, họ mua vào 18 mã cổ phiếu với tổng cộng 119.300 đơn vị (trị giá gần 12,3 tỷ đồng) và chỉ bán ra 1 mã cổ phiếu, tổng cộng 100 đơn vị (trị giá 15,8 triệu đồng).

Các cổ phiếu được mua vào bao gồm: PVI (34.300 cổ phiếu), SSI (34.200 cổ phiếu), SVC (17.200 cổ phiếu), NTP (17.000 cổ phiếu), BHV (3.000 cổ phiếu), STP (3.000 cổ phiếu). Họ chỉ bán ra 100 cổ phiếu SSI.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá