Nhà ĐTNN mua vào gấp 2,57 lần bán ra

TP- Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 9/10 tiếp tục giảm nhưng vẫn gấp 2,57 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 59 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 1.266.840 đơn vị (trị giá 163,4 tỷ đồng) và bán ra 44 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 493.390 đơn vị (trị giá 64,8 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: SSC (178.800 cổ phiếu), VIP (142.750 cổ phiếu ), FPT (112.930 cổ phiếu), VNE (101.450 cổ phiếu), PGC (100.100 cổ phiếu), VIS (69.860 cổ phiếu), PPC (68.580 cổ phiếu), VNM (67.940 cổ phiếu), SJS (45.290 cổ phiếu), DHG (42.330 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: VIP (106.080 cổ phiếu), REE (60.010 cổ phiếu), HAP (41.000 cổ phiếu), DHG (30.100 cổ phiếu), BBC (30.000 cổ phiếu), VNM (29.340 cổ phiếu), FPT (28.790 cổ phiếu), GIL (18.440 cổ phiếu), VSH (18.180 cổ phiếu), LAF (16.200 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, các nhà ĐTNN giảm mạnh cả mua vào và bán ra. Cụ thể, họ mua 20 mã cổ phiếu với tổng cộng 104.200 đơn vị (trị giá 16 tỷ đồng) và  bán ra 14 mã cổ phiếu, tổng cộng 116.300 đơn vị (trị giá 22 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: SSI (32.800 cổ phiếu cp), NTP (31.900 cổ phiếu cp), PVI (20.000 cổ phiếu cp), PAN (10.500 cổ phiếu) … Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: SSI (67.600 cổ phiếu), NTP (23.500 cổ phiếu), HPC (9.000 cổ phiếu), BMI (5.900 cổ phiếu), TBC (4.200 cổ phiếu)… 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá