Nhà ĐTNN mua vào gấp 2,61 lần bán ra

TP- Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 15/11 tiếp tục giảm so với 4 phiên liền trước nhưng vẫn gấp 2,61 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 63 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 2.069.520 đơn vị (trị giá 231,5 tỷ đồng) và bán ra 41 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 793.660 đơn vị (trị giá 69,9 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: DPM (271.810 cổ phiếu), PPC (263.190 cổ phiếu), PET (179.170 cổ phiếu), VIP (147.880 cổ phiếu), PVD (146.860 cổ phiếu), SSI (146.500 cổ phiếu), TSC (138.600 cổ phiếu), HPG (77.320 cổ phiếu), TAC (73.480 cổ phiếu), FPT (70.010 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: PPC (287.740 cổ phiếu), VIP (115.000 cổ phiếu), TAC (71.000 cổ phiếu), GIL (46.000 cổ phiếu), HTV (45.830 cổ phiếu), SAM (43.410 cổ phiếu), FPT (30.000 cổ phiếu), GMD (25.000 cổ phiếu), VNM (20.120 cổ phiếu), SDN (11.620 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, nhà ĐTNN  tăng mạnh lượng mua vào và giảm lượng bán ra. Cụ thể, họ mua 28 mã cổ phiếu với tổng cộng 258.400 đơn vị (trị giá 20,5 tỷ đồng) và  bán ra 11 mã cổ phiếu, tổng cộng 135.200 đơn vị (trị giá 10,9 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: MPC (109.800 cổ phiếu), BMI (85.100 cổ phiếu), PGS (23.000 cổ phiếu), NTP (13.000 cổ phiếu), HPC (5.700 cổ phiếu), NBC (2.500 cổ phiếu), TLC (2.300 cổ phiếu), DHI (2.000 cổ phiếu), PLC (1.500 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: BMI (11.700 cổ phiếu), TBC (7.400 cổ phiếu), CTN (6.300 cổ phiếu), VTS (4.000 cổ phiếu), SD9 (1.700 cổ phiếu), PVS (1.000 cổ phiếu), SDY (1.000 cổ phiếu)…   

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá