Nhà ĐTNN tăng mạnh lượng bán

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 16/10 ở mức khá thấp so với trung bình từ đầu tháng 10, trong khi lượng bán ra tăng mạnh.

Cụ thể, họ đã mua vào 72 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 1.205.120 đơn vị (trị giá 177,4 tỷ đồng) và bán ra 58 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 1.158.010 đơn vị (trị giá 154,2 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: TRC (252.000 cổ phiếu), FPT (126.480 cổ phiếu), KDC (100.590 cổ phiếu), PPC (73.670 cổ phiếu), ITA (61.070 cổ phiếu), PVD (59.070 cổ phiếu), VSH (52.590 cổ phiếu), VNM (46.240 cổ phiếu), SJD (40.500 cổ phiếu), VIS (34.240 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: VFMVF1 (251.000 cổ phiếu), KDC (214.400 cổ phiếu), DRC (111.000 cổ phiếu), NKD (97.930 cổ phiếu), GIL (73.300 cổ phiếu), BBC (66.460 cổ phiếu), TAC (50.530 cổ phiếu), ITA (40.030 cổ phiếu), MCV (36.100 cổ phiếu), FPT (32.800 cổ phiếu)…

Trên sàn Hà Nội, các nhà ĐTNN tiếp tục duy trì lượng mua vào thấp hơn khá nhiều lượng bán ra. Cụ thể, họ mua 20 mã cổ phiếu với tổng cộng 139.300 đơn vị (trị giá 16,8 tỷ đồng) và bán ra 22 mã cổ phiếu, tổng cộng 297.700 đơn vị (trị giá 29 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: PVI (27.800 cổ phiếu), TBC (20.200 cổ phiếu), PAN (20.000 cổ phiếu), HPC (10.000 cổ phiếu), NLC (10.000 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (200.000 cổ phiếu), NTP (23.200 cổ phiếu), BVS (20.000 cổ phiếu), SVC (15.800 cổ phiếu), PAN (13.300 cổ phiếu)...         

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá