Nhà ĐTNN tiếp tục giảm lượng mua

TP- Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài trên sàn TPHCM ngày 8/11 bất ngờ giảm mạnh, chưa tới 700.000 đơn vị, mức thấp nhất trong hơn 1 tháng rưỡi qua.

Cụ thể, họ đã mua vào 44 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với 695.030 đơn vị (trị giá 75,8 tỷ đồng) và bán ra 50 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 463.930 đơn vị (trị giá 60,6 tỷ đồng).

Các chứng khoán được mua vào nhiều nhất bao gồm: DPM (324.840 cổ phiếu), PPC (102.990 cổ phiếu), VSH (50.200 cổ phiếu), BMP (47.030 cổ phiếu), PVD (36.000 cổ phiếu), SSI (33.570 cổ phiếu), VFMVF1 (18.820 cổ phiếu), SJS (11.800 cổ phiếu)...

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: PVD (117.660 cổ phiếu), PGC (66.300 cổ phiếu), FPT (31.290 cổ phiếu), PPC (31.000 cổ phiếu), PRUBF1 (27.500 cổ phiếu), SJS (22.210 cổ phiếu), DHG (21.950 cổ phiếu), PAC (20.000 cổ phiếu), VIP (16.820 cổ phiếu)…

Trên sàn Hà Nội, nhà ĐTNN tiếp tục giảm lượng cổ phiếu mua vào. Cụ thể, họ mua 18 mã cổ phiếu với tổng cộng 48.200 đơn vị (trị giá 9,4 tỷ đồng) và  bán ra 16 mã cổ phiếu, tổng cộng 46.900 đơn vị (trị giá 4,2 tỷ đồng). 

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: NTP (20.000 cổ phiếu), BVS (6.300 cổ phiếu), PAN (5.000 cổ phiếu), NBC (3.900 cổ phiếu), SD3 (3.100 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: BCC (11.400 cổ phiếu), SDY (7.700 cổ phiếu), VSP (6.500 cổ phiếu0, CTN (5.000 cổ phiếu), SGD (4.800 cổ phiếu), VFR (3.100 cổ phiếu)...     

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá