Nhà ĐTNN tiếp tục giảm lượng mua

TP- Ngày 29/11, lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch tiếp tục giảm và chỉ còn cao hơn chút ít so với lượng cổ phiếu bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 63 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 737.730 đơn vị (trị giá 79,1 tỷ đồng) và bán ra 38 mã cổ phiếu, với tổng cộng 733.000 đơn vị (trị giá 108,6 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: DPM (256.100 cổ phiếu), TRC (101.000 cổ phiếu), KDC (44.180 cổ phiếu), LAF (39.800 cổ phiếu), HPG (31.000 cổ phiếu), SAM (29.050 cổ phiếu), GMD (25.050 cổ phiếu), CYC (23.050 cổ phiếu), TAC (23.000 cổ phiếu), SSI (19.690 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: VNM (118.590 cổ phiếu), KDC (67.000 cổ phiếu), PET (64.210 cổ phiếu), VIC (51.500 cổ phiếu), SSI (49.930 cổ phiếu), HDC (35.000 cổ phiếu), BBC (35.000 cổ phiếu), SAM (33.550 cổ phiếu), SJS (32.850 cổ phiếu), DHG (30.200 cổ phiếu)…

Trên sàn Hà Nội, nhà ĐTNN tăng lượng mua vào trong khi giảm nhẹ lượng bán ra. Cụ thể, họ mua 16 mã cổ phiếu với tổng cộng 167.700 đơn vị (trị giá 12,8 tỷ đồng) và  bán ra 8 mã cổ phiếu, tổng cộng 89.400 đơn vị (trị giá 4,2 tỷ đồng). 

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: MPC (120.000 cổ phiếu), HPC (30.900 cổ phiếu), NTP (5.000 cổ phiếu), VNR (3.000 cổ phiếu)…Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (80.000 cổ phiếu), PPG (3.000 cổ phiếu), VSP (3.000 cổ phiếu)…                       

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá