Nhà ĐTNN tiếp tục giảm lượng mua

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 17/10, đứng ở mức khá thấp và chỉ còn cao hơn một ít so với lượng bán ra.

 Cụ thể, họ đã mua vào 69 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với 873.330 đơn vị (trị giá 120 tỷ đồng) và bán ra 60 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 853.950 đơn vị (trị giá 115,6 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: PVD (168.640 cổ phiếu), ITA (52.150 cổ phiếu), IMP (51.430 cổ phiếu), SAM (42.330 cổ phiếu), PPC (42.000 cổ phiếu), VSH (41.010 cổ phiếu), FPT (38.600 cổ phiếu), VIS (31.100 cổ phiếu), HRC (30.900 cổ phiếu), REE (30.060 cổ phiếu), VTC (26.100 cổ phiếu), TTC (24.280 cổ phiếu), TTP (23.900 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: NKD (225.520 cổ phiếu), PPC (72.640 cổ phiếu), GIL (71.000 cổ phiếu), TNC (65.040 cổ phiếu), MCV (61.500 cổ phiếu), DRC (40.200 cổ phiếu), FPT (36.670 cổ phiếu), HRC (30.200 cổ phiếu), TRC (27.000 cổ phiếu), VFMVF1 (24.530 cổ phiếu), SJS (23.010 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, các nhà ĐTNN tăng lượng cổ phiếu mua vào, nhưng vẫn ở mức thấp so với trung bình các tháng trước đó. Cụ thể, họ mua 39 mã cổ phiếu với tổng cộng 161.700 đơn vị (trị giá 15 tỷ đồng) và  bán ra 24 mã cổ phiếu, tổng cộng 99.800 đơn vị (trị giá 18,7 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: BCC (50.200 cổ phiếu), PVI (21.800 cổ phiếu), NTP (16.400 cổ phiếu), DST (13.000 cổ phiếu), HPC (12.100 cổ phiếu), CIC (5.000 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (27.400 cổ phiếu), BVS (19.800 cổ phiếu), PAN (10.600 cổ phiếu), NTP (7.900 cổ phiếu), SDC (7.100 cổ phiếu), STP (5.000 cổ phiếu)...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá