Nhà ĐTNN vẫn tích cực mua vào

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 28/8 tăng nhẹ và cao gấp hơn 2,1 lần lượng bán ra.

Cụ thể, các nhà ĐTNN đã mua vào 64 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với 1.438.010 đơn vị (trị giá 169,4 tỷ đồng). Họ bán ra 34 mã cổ phiếu, với tổng cộng 677.340 đơn vị (trị giá 88,3 tỷ đồng).

Các chứng khoán được mua nhiều nhất bao gồm: VIP (199.900 cổ phiếu), DMC (134.010 cổ phiếu), HBC (102.100 cổ phiếu), RAL (100.150 cổ phiếu), DRC (94.930 cổ phiếu), VSH (91.580 cổ phiếu), IMP (68.170 cổ phiếu), FPT (63.310 cổ phiếu), BHS (51.950 cổ phiếu), TAC (50.110 cổ phiếu).

Các cổ phiếu được bán nhiều nhất bao gồm: VIP (145.000 cổ phiếu, PVD (108.980 cổ phiếu), RAL (91.460 cổ phiếu), VNM (84.780 cổ phiếu), FPT (67.700 cổ phiếu), VSH (45.000 cổ phiếu), NKD (29.500 cổ phiếu), KDC (21.750 cổ phiếu)...

Trên sàn  Hà Nội, các nhà ĐTNN giảm lượng mua vào và bán ra. Cụ thể, họ mua vào 17 mã cổ phiếu với tổng cộng 84.800 đơn vị (trị giá 11,9 tỷ đồng) và bán ra 2 mã cổ phiếu, tổng cộng 25.100 đơn vị (trị giá 2,1 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: BMI (24.600 cổ phiếu), NTP (17.900 cổ phiếu), SSI (16.000 cổ phiếu), BVS (12.000 cổ phiếu), HPC (5.000 cổ phiếu). Các cổ phiếu được bán ra bao gồm: BMI (25.000 cổ phiếu) và S99 (100 cổ phiếu).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá