Nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh bán ra

TP- Lượng cổ phiếu mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong phiên giao dịch ngày 25/6 được duy trì ở mức cao. Trong khi đó, lượng cổ phiếu bán ra của họ giảm mạnh, khiến lượng mua vào gấp tới hơn 4,4 lần so với lượng bán.

Cụ thể, nhà ĐTNN đã mua vào 53 cổ phiếu và 2 mã chứng chỉ quỹ với tổng cộng 1.248.860 đơn vị (trị giá 283,1 tỷ đồng), giảm  7,2% so với phiên trước. Họ  bán ra 34 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 283.110 đơn vị (trị giá gần 44,2 tỷ đồng), giảm 56,9% về khối lượng và giảm gần 62,2% về giá trị so với phiên trước.

Các chứng khoán trên sàn  TPHCM được mua thông qua khớp lệnh nhiều nhất trong phiên giao dịch hôm qua bao gồm: PVD (120.960 cổ phiếu), PPC (120.090 cổ phiếu), VFMVF1 (101.100 chứng chỉ  quỹ), HMC (90.900 cổ phiếu), SJS (84.650 cổ phiếu), VNM (83.300 cổ phiếu), ITA (80.550 cổ phiếu), HRC (69.020 cổ phiếu), FPT (54.710 cổ phiếu), KHP (45.000 cổ phiếu), TDH (44.980 cổ phiếu)...Các chứng khoán được khối nhà đầu tư này bán nhiều nhất bao gồm: PVD (39.930 cổ phiếu), VNM (29.970 cổ phiếu), BT6 (27.570 cổ phiếu), TDH (23.100 cổ phiếu), TCR (22.930 cổ phiếu), FPT (20.200 cổ phiếu), DXP (16.700 cổ phiếu), SJS (15.530 cổ phiếu)...

Trên sàn Hà Nội, các nhà ĐTNN ngoài tăng mạnh mua vào. Họ đã mua 21 mã cổ phiếu, với tổng cộng 130.400 đơn vị (trị giá 10,72 tỷ đồng), tăng mạnh so với 20.800 đơn vị và 1,55 tỷ đồng so với phiên trước. Các cổ phiếu được mua nhiều là MPC (73.200 cổ phiếu), NTP (29.100 cổ phiếu), VNR (13.000 cổ phiếu), POT (3.900 cổ phiếu), BVS (2.200 cổ phiếu)...Trong khi đó,  họ bán ra 7 mã cổ phiếu, tổng cộng 45.400 đơn vị (trị giá gần 2,8 tỷ đồng), tăng so với 28.000 đơn vị và 2,44 tỷ đồng phiên trước.Các cổ phiếu được bán ra bao gồm: TBC (16.600 cổ phiếu), VNR (15.000 cổ phiếu), ICF (4.500 cổ phiếu)...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá