Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mua

TP - Lượng cổ phiếu và chứng chỉ quỹ mua vào của các nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trên sàn TPHCM trong phiên giao dịch 27/11 tiếp tục tăng mạnh và gấp tới 3,18 lần lượng bán ra.

Cụ thể, họ đã mua vào 56 mã cổ phiếu và 2 chứng chỉ quỹ với tổng cộng 1.473.600 đơn vị (trị giá 197,6 tỷ đồng) và bán ra 40 mã cổ phiếu và 1 chứng chỉ quỹ, với tổng cộng 462.970 đơn vị (trị giá 62,4 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: DPM (272.200 cổ phiếu), VNM (208.960 cổ phiếu), VSH (179.000 cổ phiếu), SSI (162.730 cổ phiếu), TRC (102.000 cổ phiếu), LAF (94.990 cổ phiếu), SAM (94.890 cổ phiếu), SJS (69.920 cổ phiếu), HT1 (44.730 cổ phiếu), VIP (44.000 cổ phiếu)…

Các chứng khoán được bán nhiều nhất bao gồm: FPT (59.000 cổ phiếu), HTV (53.430 cổ phiếu), SJS (46.650 cổ phiếu), VSH (40.500 cổ phiếu), DPM (30.000 cổ phiếu), VNM (30.000 cổ phiếu), SSI (25.040 cổ phiếu), HDC (25.000 cổ phiếu), GIL (22.370 cổ phiếu), VIP (22.260 cổ phiếu)…

Trên sàn  Hà Nội, nhà ĐTNN vẫn mua vào ít hơn bán ra. Cụ thể, họ mua 25 mã cổ phiếu với tổng cộng 79.500 đơn vị (trị giá 10,4 tỷ đồng) và  bán ra 11 mã cổ phiếu, tổng cộng 164.700 đơn vị (trị giá 9,9 tỷ đồng).

Các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bao gồm: HPC (20.500 cổ phiếu), NBC (15.000 cổ phiếu), PLC (5.500 cổ phiếu), VMC (5.000 cổ phiếu), NTP (4.000 cổ phiếu), BVS (3.600 cổ phiếu), PVS (3.000 cổ phiếu)…

Các cổ phiếu được bán ra nhiều nhất bao gồm: TBC (104.000 cổ phiếu), PVS (30.000 cổ phiếu), NBC (12.000 cổ phiếu), PLC (5.000 cổ phiếu), VMC (5.000 cổ phiếu)…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá