NKD thông báo ngày chốt phát hành cổ phiếu thưởng

TP - Cty cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc (mã chứng khoán NKD) thông báo cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được thưởng 2 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu thưởng chi trả cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cổ đông sở hữu dưới 10 cổ phiếu sẽ không được hưởng quyền thưởng cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu được thưởng lẻ dưới 10 cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của các cổ đông sẽ được Cty mua lại với mức giá được xác định bằng 80% mức giá đóng cửa của cổ phiếu NKD vào ngày giao dịch không hưởng quyền trên cơ sở đăng ký bán của cổ đông nếu cổ đông có nhu cầu bán.

Việc đăng ký bán cổ phiếu lẻ được thực hiện tại các Cty chứng khoán đang lưu ký (đối với cổ đông đã lưu ký) và tại Phòng Chứng khoán Cty, địa chỉ 6/134 Quốc lộ 13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức trong thời gian từ 28/4/2007 đến 8/5/2007, sau thời gian trên Cty không có trách nhiệm thực hiện việc mua lại cổ phiếu lẻ nói trên.

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không được chuyển nhượng quyền. Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/4/2007. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/4/2007.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng