Savico phát hành thêm cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ

Ngày 15/3, TTGDCK Hà Nội đã công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông của Savico (mã chứng khoán SVC). Theo đó, Công ty này sẽ phát hành thêm cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ thêm 196,2 tỷ đồng trong năm 2007.

Theo đó, thành lập cổ phiếu thưởng đã được ĐHĐCĐ quyết nghị thay đổi nguồn hình thành từ việc tạm ứng quỹ Khen thưởng sang sử dụng một phần Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chưa phân phối để thành lập cổ phiếu thưởng.

Còn việc tăng vốn điều lệ trong năm 2007 sẽ được chia thành 2 đợt. Đợt 1, Savico phát hành 96.265.900.000 đồng, để nâng tổng vốn điều lệ từ 153.734.100.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng cho các đối tượng sau: cổ đông hiện hữu, cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên, quỹ phát triển nguồn nhân lực (ESOP), cổ đông chiến lược và phát hành ra công chúng. Thời gian phát hành là quý II/2007.

Đợt 2, Savico phát hành thêm 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng bằng hình thức trái phiếu chuyển đổi và/hoặc cổ phiếu trong 6 (sáu) tháng cuối năm 2007. Mục đích của đợt phát hành nhằm tái cấu trúc cơ cấu vốn của công ty; đầu tư cho các dự án trọng điểm của công ty cổ phần Savico; mua QSD đất 23 căn nhà Savico được giao tài sản và đang thuê của Nhà nước...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng