Tăng biên độ dao động giá chứng khoán

TP - Ngày 9-1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2013, ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cho biết, Bộ Tài chính đã cho phép điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM từ 5% lên 7%.

> Tiền đổ vào chứng khoán tăng đột biến
> Tăng biên độ hai sàn chứng khoán từ 15/1

Biên độ dao động giá cổ phiếu chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tăng từ 7% lên 10% từ ngày 15-1. Việc miễn giảm phí lưu ký (khoảng 20%) trong năm 2013 cũng được Bộ Tài chính thông qua. Việc mở margin (giao dịch ký quỹ) lên 50-50 được thông qua và áp dụng từ ngày 1-2.

UBCKNN đưa ra 8 giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán. Theo đó, kiến nghị không đưa chứng khoán vào nhóm phi sản xuất để thể hiện quan điểm nhìn nhận thị trường chứng khoán đúng bản chất hơn và thể hiện sự quan tâm hơn đến thị trường chứng khoán.

UBCKNN cũng kiến nghị xem xét tháo gỡ khó khăn cho việc phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá trên cơ sở ý kiến của Đại hội cổ đông...

Theo báo cáo của UBCKNN, Ủy ban đã triển khai 6 đoàn kiểm tra giao dịch đối với các cổ phiếu CVN, HQC, CDC, FLC, GBS, ASM và chuyển hồ sơ 4 vụ việc cho cơ quan công an. Đối với vụ việc thao túng giá tại SBS, UBCKNN đã chuẩn bị tài liệu liên quan và chuyển cho cơ quan công an.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá