TDH chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu

TP - Hội đồng quản trị (HĐQT) Cty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán TDH) đã thông qua các nội dung sẽ trình trong Đại hội đồng cổ đông năm 2006.

Theo đó HĐQT TDH thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chia cổ tức đợt 4 năm 2006 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% (5 cổ phiếu hiện hữu tại ngày chốt danh sách sẽ được chia 1 cổ phiếu mới).

TDH cũng sẽ phát hành thêm 21 tỷ đồng cổ phiếu mới với dự kiến 8,5 tỷ đồng theo mệnh giá  bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán ưu đãi nhưng không cao hơn 50% giá giao dịch tại thời điểm phát hành; 7,5 tỷ đồng theo mệnh giá  bán cho đối tác chiến lược với giá bán ưu đãi nhưng không thấp hơn 75% giá giao dịch tại thời điểm phát hành; 5 tỷ đồng theo mệnh giá cho cá nhân các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, công nhân viên và dành một phần để thu hút nguồn nhân lực giỏi về phục vụ Cty trong tương lai.

Giá bán ưu đãi nhưng không cao hơn 50 % giá giao dịch tại thời điểm phát hành.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá