VIP thay đổi phương án phát hành thêm cổ phần

TP - Cty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán VIP) vừa công bố phương án phát hành mới tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng sau khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó VIP phát hành 17.880.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50:21, tức là cổ đông sở hữu 50 cổ phần cũ được mua 21 cổ phần phát hành thêm. 

Giá phát hành cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai mức giá phát hành kèm theo các điều kiện ràng buộc về chuyển nhượng. Giá thấp 15.000 đồng/cổ phần, số cổ phần phát hành thêm với giá này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn mười năm.

Giá cao 30.000 đồng/cổ phần được tự do chuyển nhượng ngay sau thời điểm phát hành.Tiền thu được từ đợt phát hành sẽ chi cho các dự án đầu tư phát triển đội tàu của Cty.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chứng khoán

Mới - Nóng

Khám phá