700 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo và cận nghèo ở Hải Dương

Hải Dương là một trong số các tỉnh triển khai thành công phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2012-2016, trong đó nổi bật nhất là hoạt động thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 21/3/2013 về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân và kế hoạch số 1100/KH-UBND ngày 27/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2013-2015 toàn tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều chương trình thiết thực để đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, đời sống nhân dân.

Cụ thể, toàn tỉnh đã cùng Hội Liên hiệp phụ nữ triển khai xây dựng 700 nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo và cận nghèo, phối hợp với Cục quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế triển khai mô hình thí điểm và nhân rộng mô hình vận động cộng đồng tham gia Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ, phòng ngừa dịch bệnh cho nhân dân tại xã Nam Chính, huyện Nam Sách và xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, trong đó 100% hộ gia đình tại 02 xã trên đã ký cam kết tham gia.

Tỉnh cũng đã tổ chức triển khai hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch” và vận động 175.945 người dân tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ với sự góp mặt của các đại diện lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, trường học, cán bộ y tế và người dân trên toàn tỉnh.

Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Hải Dương thành công với sự hưởng ứng tích cực của người dân, qua đó mọi người ý thức được việc thực hiện các hành vi vệ sinh cá nhân như rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh răng miệng, thân thể; thực hiện nếp sống vệ sinh ăn sạch, uống sạch; thực hiện tốt vệ sinh ăn uống trong các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá