Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:

9 tháng thu dịch vụ ròng gấp hai lần cả năm 2007

TP- Mặc dù những diễn biến của tình hình thị trường tài chính tiền tệ khá phức tạp nhưng 9 tháng đầu năm hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đều tăng trưởng và hoàn thành trên 70% KH cả năm.

BIDV luôn cố gắng đảm bảo thỏa mãn tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng    Ảnh: Phạm Yên
Đặc biệt chỉ tiêu hiệu quả như chênh lệch thu chi, trích DPRR, thu dịch vụ ròng tăng trưởng mạnh so cùng kỳ năm trước và hoàn thành trên 85% KH cả năm. Qua 9 tháng, về tổng tài sản đạt 232.099 tỷ, tăng 13,5% so đầu năm và tăng 15,1% cùng kỳ năm trước, bằng tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm trước.

Huy động vốn đạt 173.510 tỷ, tăng 16,1% so đầu năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng đạt 137.204 tỷ, tăng 16% so đầu năm và tăng 24% so cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng cùng kỳ năm trước (15,4%). Dư nợ đến 31/12/2008 dự kiến tăng từ 25-26% so với đầu năm.

Đáng lưu ý, doanh số mua bán ngoại tệ 9 tháng ước đạt 34,5 tỷ USD, tăng khoảng 130% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tăng mạnh gấp 7 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay xuất khẩu đạt 18.900 tỷ đồng; Dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 7.460 tỷ đồng, tăng 73% so với đầu năm, tăng gần 2 lần so cùng kỳ năm trước.

Doanh số cho vay nhập khẩu đạt 16.700 tỷ đồng; Dư nợ cho vay nhập khẩu đạt 6.780 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm và 1,4 lần so cùng kỳ năm trước. Thu dịch vụ ròng đạt 1.512 tỷ, tăng trưởng mạnh so cùng năm trước (183%), vượt gần gấp hai mức thực hiện của cả năm 2007, tạo được bước đột phá trong hoạt động kinh doanh tiền tệ (tăng gấp 7 lần cùng kỳ năm trước). 

Tỷ lệ nợ xấu 3,87% tăng 1,26% so đầu năm (2,75%). Chênh lệch thu chi đạt 3.734 tỷ, tăng 80% so cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.631 tỷ đồng. Hệ số an toàn vốn CAR 9,46%.

BIDV là ngân hàng tiên phong trong cắt giảm lãi suất mang tính định hướng cho thị trường đồng thời hỗ trợ chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn (trong 3 tháng từ tháng 7- đến tháng 9, BIDV đã 4 lần thực hiện cắt giảm lãi suất cho vay).

Riêng trong quý III, BIDV đã dành 3.800 tỷ đồng cho vay ngắn hạn để đẩy mạnh cho vay xuất nhập khẩu và các tập đoàn, tổng công ty tham gia xác lập các cân đối lớn của nền kinh tế với mức lãi suất ưu đãi, dành 1.500 tỷ đồng cho vay TCT Lương thực Miền Nam, hỗ trợ việc thu mua lúa gạo khu vực ĐBSCL.

Năm 2008, BIDV còn tập trung chuyển đổi mô hình tổ chức theo hướng khách hàng và sản phẩm, đáp ứng yêu cầu quản lý ngân hàng thương mại theo thông lệ và chuẩn mực nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đảm bảo khả năng kiểm soát rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá