ABBANK đạt 122,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

TP - 5 tháng đầu năm 2015, nền kinh tế bắt đầu có sự phục hồi, với tỷ lệ lạm phát ở mức thấp và tỷ giá giữ ở mức ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng giữ ở mức thấp; các doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi lại so với những năm trước đã tạo thuận lợi cho hoạt động của ABBANK đạt được một số kết quả tích cực.

Tổng tài sản của ABBANK đạt 63.344 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014; Dư nợ đạt 24.260 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2014; Huy động là 40.949 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014; Lợi nhuận trước thuế đạt 122,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó ABBANK vẫn rất chú trọng đến công tác xử lý nợ. Đến hết tháng 5/2015 tỷ lệ nợ xấu của ABBANK tiếp tục được kiểm soát tốt ở mức 3% xét trên tổng dư nợ. Từ đầu năm tới nay, ABBANK đã thu hồi được 258 tỷ đồng nợ xấu.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá