Agribank Chi nhánh Bắc Giang II: Giữ đà tăng trưởng

Sau một năm thành lập, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Bắc Giang II nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và các doanh nghiệp trên địa bàn; ngày càng có nhiều khách hàng quan tâm sử dụng dịch vụ.

Agribank Chi nhánh Bắc Giang II: Giữ đà tăng trưởng
Nằm trong lộ trình tái cơ cấu của Agribank, ngày 08/08/2017, Hội đồng thành viên Agribank có Quyết định về thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Giang và PGD trực thuộc thành Agribank Chi nhánh Bắc Giang II là chi nhánh loại I hạng I nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi nhánh, tạo bước phát triển mới trong hoạt động kinh doanh của Agribank trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, vừa đảm bảo phù hợp với khả năng quản lý, vừa mở rộng mạng lưới, đưa ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ đến gần với các khách hàng trên địa bàn, tạo đà cho sự phát triển cao hơn trong những năm tiếp theo. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Ban Giám đốc chi nhánh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bảo đảm không có sự biến động trong kinh doanh, an toàn hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ. Với lợi thế có vùng nông nghiệp trọng điểm chất lượng cao của tỉnh gồm: Chăn nuôi gà và gia súc ở Yên Thế; vải thiều và các loại cây có múi tại Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; rau quả ở Lạng Giang, Yên Dũng, TP Bắc Giang…, cùng nhiều doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh tạo cho Agribank Chi nhánh Bắc Giang II cơ hội để phát triển mạnh
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Giang, đến tháng 7/2018, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được ổn định, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 43.500 tỷ đồng, tăng 198 tỷ đồng, tăng 0,46% so với 30/6/2018;  dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 21.400 tỷ đồng, tăng 1,1%, chiếm tỷ trọng 49,4% tổng dư nợ; Cho vay xuất khẩu ước đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 1,5%; Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 14.200 tỷ đồng, tăng 2,4%;  Cho vay công nghiệp hỗ trợ ước đạt 1.120 tỷ đồng, tăng 1,8%;  Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt 1 tỷ đồng.
Agribank Chi nhánh Bắc Giang II: Giữ đà tăng trưởng - ảnh 1  
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh Bắc Giang II Nguyễn Hoàng Giang  cho biết: Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền tại địa phương; sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; sự quan tâm hỗ trợ của Hội đồng thành viên, ban điều hành và các Ban chuyên môn tại Trụ sở chính, cuối năm 2017, Agribank Chi nhánh Bắc Giang II đã hoàn thành và vượt 7/7 chỉ tiêu kinh doanh. Trong đó huy động vốn tăng 22%, dư nợ tăng trưởng 27,2% so với 31-12-2016, 7 tháng đầu năm 2018, kết quả huy động vốn của đơn vị đạt 10,928 tỷ, tốc độ tăng trưởng 11,3%, dư nợ đạt 8,803 tỷ, tốc độ tăng trưởng 12,8% so năm 2017, cao hơn 2 lần mức tăng trưởng chung của Agribank và toàn ngành ngân hàng Bắc Giang. Đáng tự hào sau một năm thành lập, nguồn vốn tăng 1,557 tỷ (tốc độ tăng trưởng16,6%); dự nợ tăng 2,023 tỷ (tốc độ tăng trưởng 29,5%), nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,72%/tổng dư nợ; Thu hồi Nợ đã xử lý rủi ro đạt 10,8 tỷ đồng (đạt 135% kế hoạch năm 2018); Thu nợ đã bán cho VAMC 11,3 tỷ đồng ( đạt 188% kế hoạch năm 2018); Tổng thu dịch vụ đạt 23,3 tỷ đồng; Tổng số thẻ ATM đã phát hành 102.032 thẻ, tăng 8.400 thẻ so với năm 2017. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, Agribank chi nhánh Bắc Giang II còn phát huy truyền thống tương thân tương ái, tổ chức vận động người lao động tích cực hưởng ứng, quyên góp ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh như: Tết vì người nghèo, ủng hộ người có công, làm đường Nông thôn mới, ủng hộ đồng bào lũ lụt, . . với số tiền 389 triệu đồng.
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt cùng những thách thức từ môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh, để đạt được kết quả trên, chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp có tính đồng bộ trên cơ sở bám sát Nghị quyết 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2018, “Về triển khai phương án tái cơ cấu Agribank giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018” và tình hình thực tế tại địa phương, chi nhánh phấn đấu năm 2018 tiếp tục giữ vững vị trí nằm trong nhóm 20 đơn vị dẫn đầu cả nước về quy mô nguồn vốn huy động và cho vay của hệ thống Agribank; tiếp tục bố trí, sắp xếp, chuyển đổi vị trí phù hợp với điều kiện môi trường và địa bàn hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho khách hàng; chủ động nắm bắt nhu cầu của khách hàng để kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn vay và các dịch vụ với công nghệ 4.0. . . 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng