Agribank chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ và Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 07/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,Agribank đã triểnkhai các giải pháp đồng bộ để hưởng ứng phong trào.

Sau gần 05 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2014, toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống Agribank đã thực hiện cho vay xây dựng nông thôn mới, đến 30/9/2015, 8.985 xã/9.001 xã của cả nước có khách hàng vay vốn theo chương trình này tại Agribank. Thông qua tích cực triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank chung tay cùng cả nước tạo nên thành công bước đầu của chương trình.

Nguồn vốn của Agribank cho vay xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn; cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn… Trong đó, trên 70% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới dành cho đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nông thôn – là lĩnh vực có tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn.

Trong giai đoạn 2 (2016- 2020), Agribank xác định cho vay xây dựng nông thôn mới tiếp tục là một trong những chương trình tín dụng trọng tâm.


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá