Agribank Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong 6 thánh đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017, ngày 13/7/2017 Agribank Đồng Nai đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết. Thành phần tham dự hội nghị gồm có Ban Giám đốc Agribank Đồng Nai, các Trưởng, phó phòng nghiệp vụ tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh loại II, Giám đốc các Phòng giao dịch, Chủ tịch CĐCS thành viên và các Trưởng phòng Tín dụng, Trưởng phòng Kế toán các chi nhánh loại II.

Ông Nguyễn Huy Trinh – Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai chỉ đạo Hội nghị
Ông Nguyễn Huy Trinh – Giám đốc Agribank chi nhánh Đồng Nai chỉ đạo Hội nghị
Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2016, tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Agribank Đồng Nai tiếp tục có sự tăng trưởng tốt. Đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động tại chỗ của Agribank Đồng Nai đạt 24.285 tỷ đồng, tăng 755 tỷ đồng (+3,2%) so đầu năm, chiếm 15% thị phần huy động vốn của hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh. Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động thị trường 1 đạt 24.059 tỷ đồng, tăng 733 tỷ đồng (+3,1%) so đầu năm, đạt 99% kế hoạch Quý II/2017 và 92% kế hoạch năm.
Đặc biệt, chi nhánh huyện Long Thành đã huy động vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng là chi nhánh loại II đầu tiên trong hệ thống đạt mức huy động trên. Tổng dư nợ đạt 9.352 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch quý III và đạt 97% kế hoạch năm. Trong đó, dư nợ nguồn Agribank là 12.953 tỷ đồng, tăng 905 tỷ đồng (+7,5%) so đầu năm, đạt 97% kế hoạch Quý II/2017 và 95% kế hoạch năm. Dư nợ nguồn Agribank bình quân đến 30/6/2017 đạt 12.453 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Nợ xấu của toàn hệ thống Agribank Đồng Nai là 59 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,46% tổng dư nợ. Thực hiện chủ trương đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hiện nay nguồn cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đạt 11.972 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92% tổng dư nợ, tăng 1.355 tỷ đồng (+13%) so đầu năm, trong đó, dư nợ cho vay không có tài sản bảo đảm là 3.666 tỷ đồng.

Trong sáu tháng đầu năm, Agribank Đồng Nai đã điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch dư nợ, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng tín dụng cho 10 lượt chi nhánh; tiếp tục quản lý hạn mức dư nợ - dư có tài khoản điều chuyển vốn nội bộ linh hoạt, cho phép các chi nhánh được vượt hạn mức tài khoản 519 do nguồn vốn giảm đến tối đa 30 ngày, tạo sự chủ động cho các chi nhánh trong điều hành kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cho vay và thanh toán của khách hàng.

Thực hiện chủ trương đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, hiện nay nguồn cho vay của Agribank Đồng Nai theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã đạt 8.497,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,86% tổng dư nợ. Kết quả đầu tư tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới (63 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh) đạt 2.959,3 tỷ đồng, chiếm 31,64% tổng dư nợ, tăng 321,5 tỷ đồng (+12,2%) so đầu năm. Cơ cấu kỳ hạn tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng của Agribank. Dư nợ đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, dư nợ cho vay các xã nông thôn mới tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ.

Doanh số thanh toán quốc tế sáu tháng đầu năm 2017 đạt 158,33 triệu USD, tăng 11,67 triệu USD (+8%) so cùng kỳ 2016; Doanh số kinh doanh ngoại hối đạt 344,50 triệu USD, tăng 27,19 triệu USD (+9%) so cùng kỳ 2016. Tổng lãi và phí được hưởng từ hoạt động TTQT và KDNH đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 1,04 tỷ đồng (+24%) so cùng kỳ 2016. Doanh thu dịch vụ đại lý ABIC đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng (+109%) so cùng kỳ 2016; hoa hồng đại lý được hưởng đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 975 triệu đồng (+109%) so cùng kỳ và đạt 60% kế hoạch. Một số chi nhánh có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao như Long Khánh (95%), Nhơn Trạch (86%), Xuân Lộc (73%),…

Đến 30/6/2017, tổng thu dịch vụ toàn tỉnh đạt 34,2 tỷ đồng, tăng 7,4 tỷ đồng (+27%) so cùng kỳ 2016 và đạt hơn 48% kế hoạch được giao. Về dịch vụ thẻ tiếp tục phát triển tốt, số thẻ ATM của toàn tỉnh phát hành đến nay đạt gần 300.000 thẻ. Tổng số dư có trên tài khoản thẻ đạt 1.037 tỷ đồng tăng 193,5 tỷ đồng so đầu năm qua đó đã góp phần đáng kể vào nguồn vốn huy động giá rẻ nhằm tăng hiệu quả trong HĐKD của chi nhánh.

Phát biểu tại hội nghị Giám đốc Agribank Đồng Nai đã biểu dương kết quả đạt được của các chi nhánh trong 6 tháng qua và chỉ đạo:

“Chi nhánh Đồng Nai tiếp tục xác định huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh. Trong công tác huy động vốn các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc cần lưu ý đến yếu tố chi phí đầu vào và hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng huy động vốn phải đảm bảo kết quả tài chính. Chủ động áp dụng lãi suất huy động hợp lý đối với từng kỳ hạn, sản phẩm, đối tượng khách hàng trên cơ sở tuân thủ các quy định của NHNN và Agribank để đảm bảo khả năng cạnh tranh, đồng thời điều chỉnh cơ cấu vốn, giữ ổn định và từng bước giảm lãi suất đầu vào. Bám sát diễn biến thị trường, đặc biệt là thị trường bất động sản, tận dụng các điều kiện thuận lợi của thị trường để đẩy mạnh thu hồi nợ tồn đọng, tiếp tục kéo giảm nợ xấu, giảm chi phí trích lập dự phòng, tăng thu nợ ngoại bảng. Triển khai có hiệu quả chương trình cán bộ Agribank sử dụng dịch vụ của Agribank, phát động thi đua mỗi cán bộ Agribank tiếp thị được ít nhất 5 khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ. Ban lãnh đạo các Chi nhánh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ phải tiên phong trong việc sử dụng các dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ trên kênh thanh toán điện tử (Internet Banking, Mobile Banking), thẻ, thu tiền điện, nước, điện thoại, …”

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá