Agribank đứng đầu tín dụng nông thôn

TP - Hoạt động trong bối cảnh hết sức khó khăn, song Agribank tiếp tục là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông thôn.

Đến 31/12/2014, tổng tài sản có của Agribank đạt 762.869 tỷ đồng, tăng 10,08% so với năm 2013. Tổng nguồn vốn đạt 690.191 tỷ đồng; trong đó, tiền gửi dân cư tăng trưởng tốt, chiếm tỷ trọng 78,4% vốn huy động. Hoạt động tín dụng của Agribank tập trung mạnh vào lĩnh vực truyền thống, sở trường của Agribank đó là nông nghiệp, nông thôn, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và NHNN. Trong năm, Agribank 7 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các gói, các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng mở rộng và tái đầu tư, cụ thể: dành 10.000 tỷ đồng lãi suất thấp cho vay đối với khách hàng xuất nhập khẩu, xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ, cho vay bổ sung để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh…

Trong năm 2014, Agribank quyết liệt thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý thu hồi, ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, trích lập dự phòng, xử lý rủi ro. Năm 2014, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 3.238 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 101% kế hoạch năm 2014.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh ghi nhận: Năm 2014 dù còn nhiều khó khăn, song Agribank vẫn vận hành tốt, nghiêm túc triển khai Đề án tái cơ cấu, dần lấy lại uy tín đối với thị trường; tiếp tục là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn. Phó Thống đốc NHNN mong muốn, năm 2015, Agribank sẽ quyết liệt, tích cực hơn nữa trong triển khai Đề án tái cơ cấu, biến chương trình, mục tiêu đề ra thành hành động cụ thể…

Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank Trịnh Ngọc Khánh nhấn mạnh: Bước sang năm 2015, Agribank sẽ tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án tái cơ cấu theo đề án được Thống đốc NHNN phê duyệt nhằm xây dựng Agribank thành ngân hàng hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao, giữ vị trí chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng nông thôn. Theo Đề án tái cơ cấu, đến hết năm 2015, Agribank cần đạt mục tiêu cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân, lĩnh vực xuất khẩu, công nghiệp chế biến, doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt tỷ lệ khoảng 80% dư nợ; tăng vốn tự có, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động, nợ xấu dưới 3%...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng