Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam vận hành hệ thống công nghệ mới

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa chính thức vận hành Hệ thống Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT và TT) mới cho các Quy trình nghiệp vụ liên quan đến Bảo hiểm tiền gửi.

Đại diện Ngân hàng thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, DIV, FPT chính thức vận hành Hệ thống CNTT và TT mới của DIV
Đại diện Ngân hàng thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, DIV, FPT chính thức vận hành Hệ thống CNTT và TT mới của DIV

Hệ thống được đưa vào sử dụng sẽ hỗ trợ BHTGVN nâng cao hiệu quả thực hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người gửi tiền; đồng thời, góp phần tăng cường chia sẻ, sử dụng thông tin, tăng hiệu quả trong việc đảm bảo sự an toàn, ổn định của 1.252 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. 

Đây là hệ thống công nghệ cho quy trình nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi tiên tiến, thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý và Hiện đại hóa Ngân hàng (FSMIMS) – Nhóm hợp phần BHTGVN do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) là đơn vị triển khai hệ thống này. 

Hệ thống CNTT và TT mới của BHTGVN cũng xây dựng phần mềm Hỗ trợ thông tin người gửi tiền, qua đó, người gửi tiền có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và được giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách BHTG, liên quan đến các tổ chức tham gia BHTG… 

Dự án xây dựng hệ thống cung ứng, lắp đặt và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông mới cho các quy trình nghiệp vụ tiên tiến của BHTGVN được triển khai từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2016.

Khi đi vào hoạt động, tất cả lãnh đạo, cán bộ BHTGVN tại trụ sở chính và 8 chi nhánh khu vực sẽ sử dụng hệ thống này. Gần 40 triệu người gửi tiền cũng có thể truy cập vào website BHTG để nhận các thông tin hữu ích về quyền lợi của người gửi tiền tại các tổ chức nhận tiền gửi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng