Bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu quý

TP - Ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Nam họp bàn lấy ý kiến về Đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu quý và kiện toàn Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam. Theo đó, đề án (giai đoạn 2015-2020) có tổng kinh phí thực hiện gần 35 nghìn tỷ đồng, có quy mô 15.568 ha, được thực hiện tại 7 xã thuộc huyện Nam Trà My.

Mục tiêu khuyến khích, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư và nhân dân tại chỗ phát triển sâm Ngọc Linh, bảo tồn nguồn giống, đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, từ đó phát triển mở rộng nhanh diện tích trồng sâm sớm trở thành vùng chuyên canh cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, nhằm tăng giá trị kinh tế của cây sâm, phát triển thương hiệu sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu sâm của Việt Nam…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng