Bảo Việt hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2015 với doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt đạt 15.095 tỷ đồng (tăng 6,6% và hoàn thành 80% kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm.

Bảo Việt hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu

Theo đánh giá của Tập đoàn này, trong 9 tháng đầu năm 2015, nhờ những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm đã duy trì đà phục hồi và có phần khởi sắc.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi đến từ thị trường, kết quả kinh doanh khả quan của Bảo Việt gắn liền với những nỗ lực trong việc hoàn thiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, thúc đẩy công tác bán chéo sản phẩm, tăng cường sức mạnh hợp tác nội bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, phát triển gói sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm – tài chính – đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm 2015 toàn Tập đoàn đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ 2014. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.763 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (79,6%) và dịch vụ tài chính (18,3%).

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.203 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm. Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (74,6%), trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm 52% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với 22,6%.

Tập đoàn Bảo Việt cũng cho biết, công ty con là Bảo Việt Nhân thọ dự kiến ra mắt trong tháng 11/2015. Bảo Việt Nhân thọ mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp ưu việt, giúp doanh nghiệp chủ động và linh hoạt trong việc lập kế hoạch bảo hiểm và hưu trí cho người lao động. Sản phẩm góp phần tăng thêm quyền lợi hưu trí và mang đến sự an tâm cho người lao động khi về hưu khi kết hợp cả yếu tố tích lũy hưu trí và bảo hiểm sức khỏe.

Tập đoàn Bảo Việt cũng cho biết, công ty con là Bảo Việt Nhân thọ dự kiến ra mắt bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong tháng 11/2015. Bảo Việt Nhân thọ mong muốn mang đến cho khách hàng một giải pháp ưu việt, giúp doanh nghiệp chủ động và linh hoạt trong việc lập kế hoạch bảo hiểm và hưu trí cho người lao động. Sản phẩm góp phần tăng thêm quyền lợi hưu trí và mang đến sự an tâm cho người lao động khi về hưu khi kết hợp cả yếu tố tích lũy hưu trí và bảo hiểm sức khỏe.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá