BHXH Ninh Bình: Nỗ lực vì người lao động và nhân dân

TP - Tính đến đến 30/11/2015, tổng số tiền thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt hơn 1.253 triệu đồng, đạt 88,8% kế hoạch giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 81.180 người; tham gia BHXH tự nguyện đạt 2.266 người; tham gia BHTN 73.792 người và có 645.627 người tham gia BHYT, chiếm 69,1% dân số.

Ước tính đến 31/12/2015, toàn tỉnh thu đạt trên 1.450 tỷ đồng, vượt từ 3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao trở lên và có khoảng 655 nghìn người tham gia BHYT, đạt chỉ tiêu 70% dân số tham gia BHYT theo Quyết định số 1584 của Thủ tướng.

Ông Trần Phi, Giám đốc BHXH Ninh Bình cho biết, điểm nổi bật nhất trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong những năm qua trên địa bàn tỉnh là việc BHXH tỉnh luôn xác định công tác tham mưu với với Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh đẩy mạnh việc chỉ đạo các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan triển khai các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trong những năm qua, với sự tham mưu của BHXH tỉnh, tỉnh Ninh Bình đã trích từ nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng như: Ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% kinh phí đóng BHYT, ngân sách địa phương đã hỗ trợ thêm 30% kinh phí đóng BHYT cho đối tượng cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% kinh phí mua thẻ BHYT, nâng tổng mức hỗ trợ của Nhà nước và của tỉnh cho đối tượng HSSV là 40%; hỗ trợ 100 kinh phí đóng BHYT cho đối tượng người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi.

Trong năm 2015, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho 127.509 học sinh với số tiền là 30,9 tỷ đồng, đưa tỷ lệ học sinh tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 99,33%; hỗ trợ 18,9 tỷ đồng cho 32.619 người thuộc gia đình hộ cận nghèo; hỗ trợ 4 tỷ đồng cho 6.538 người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi.

Gần đây nhất, BHXH tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh để trình HÐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2015/NQ-HÐND ngày 10/12/2015 về việc hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình (trong đó quy định hỗ trợ thêm 20% kinh phí cho đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình).

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có trên 90 nghìn đối tượng này khi tham gia BHYT sẽ được ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%.

Việc tỉnh Ninh Bình trích từ ngân sách địa phương để đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh trong việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá