BHXH Thái Nguyên tăng kiểm soát chi quỹ BHYT

TP - Hết tháng 9/2018, tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT của tỉnh Thái Nguyên khoảng 967,5 tỷ đồng, bằng 72,51% dự toán cả năm do Thủ tướng giao. Năm nay, với nhiều giải pháp đang được triển khai, BHXH tỉnh Thái Nguyên hướng đến mục tiêu cân đối quỹ khám chữa bệnh BHYT.

BHXH Thái Nguyên tăng kiểm soát chi quỹ BHYT
Ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2018, BHXH tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 46 cơ sở y tế. Dự kiến, năm nay chi khám chữa bệnh BHYT của tỉnh sẽ nằm trong tầm kiểm soát và đủ khả năng cân đối trong số quỹ được giao.
Theo ông Trường, BHXH Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp để kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT, như tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các chỉ đạo kịp thời, kiểm soát và giám sát các chi phí bất thường. Đặc biệt, công tác giám định được quan tâm, với phương châm “phát hiện sớm, giải quyết nhanh, không để tồn đọng kéo dài”.
Qua thống kê, có 5/31 cơ sở y tế sử dụng vượt kinh phí được giao; 4/31 cơ sở sử dụng trên 90% kinh phí được giao; 8/31 cơ sở sử dụng trên 80% kinh phí được giao.
Để kiểm sát tốt chi phí khám chữa bệnh BHYT, BHXH Thái Nguyên xác định, ngoài công tác thường xuyên, sẽ đẩy mạnh thanh kiểm tra với những cơ sở y tế có mức chi tăng; giám định và quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT qua Hệ thống thông tin giám định, giúp kiểm soát chi phí hiệu quả...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng