BHXH Việt Nam đẩy mạnh phát triển đối tượng

TP - Trong thời gian tới, theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là tập trung phát triển đối tượng và tiếp tục cải cách thủ tục hành chính.

Đến hết 31/5, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người.
Đến hết 31/5, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người.

13,16 triệu người tham gia BHXH bắt buộc

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 5/2017, BHXH Việt Nam đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam. Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đuợc giao. Theo đó, đến hết 31/5, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,16 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 11,24 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người và BHYT là 76,39 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,14% dân số.

Theo ông Sơn, trong tháng 5, toàn ngành thu được 23.162 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đến nay ước đạt 106.376 tỷ đồng, đạt 37,55% so với kế hoạch giao (tăng 19,27% so với cùng kỳ 2016). Trong đó, thu BHXH hơn 75.000 tỷ đồng; thu BHTN 5.000 tỷ đồng; thu BHYT 26.361 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, trong tháng 5/2017, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho trên 3,54 triệu lượt người, tăng 0,28 triệu lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Giải quyết cho hơn 299 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 37 nghìn lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 63,2 triệu lượt người, tăng 6,9 triệu lượt người (12,2%) so với cùng kỳ năm 2016.

Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành tính đến 31/5 hơn 99.000 tỷ đồng. Số người được cấp sổ BHXH tính đến 31/5 ước đạt 13,1 triệu người, đạt 99% số người tham gia BHXH. Số thẻ BHXH đã cấp ước đạt 76,65 triệu thẻ.

Theo ông Phạm Lương Sơn, trong tháng 5, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên được giao, ngành BHXH tập trung thực hiện Nghị quyết 01 ngày 1/1/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 36 ngày 14/10/2015 của Chính phủ, xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 100 ngày 6/2/2017 của Chính phủ… Ngoài ra, toàn ngành đẩy nhanh tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động  quản lý. Tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các tổ chức có liên quan triển khai Hệ thống giám định BHYT…

Tuy nhiên, cũng theo ông Sơn, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT còn một số khó khăn, vướng mắc. Một số cơ sở y tế gửi dữ liệu lên cổng thông tin giám định BHYT còn chậm. Một số địa phương chưa kịp thời chuyển nộp phần kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Một số đơn vị hành chính phản ánh chưa có chữ ký số hoặc chưa có nguồn kinh phí để trang bị chữ ký số…

Bốn giải pháp trọng tâm

BHXH Việt Nam cho biết, trong tháng 6 và thời gian tới sẽ triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm ngoài những nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Cụ thể, một là tổng hợp, xây dựng đề cương báo cáo kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết số 21 ngày 21/11/2012 của Bộ Chính trị. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Dược; kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nhị định 47 ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đề xuất, kiến nghị các nội dung dự thảo Nghị định về BHXH đối với công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định quy định về quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động…

Thứ ba, tập trung chỉ đạo BHXH các địa phương đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng; giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, người tham gia BHYT. Thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, tập trung thực hiện Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 6/2/2017 của Chính phủ. Thực hiện giám định điện tử trên Hệ thống thông tin giám định BHYT trên phạm vi toàn quốc. Đẩy nhanh tiến độ cấp mã định danh, chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện quy định mới về quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT của ngành.

“Trong tháng 5/2017, toàn ngành ước giải quyết chế độ BHXH cho trên 3,54 triệu lượt người, tăng 0,28 triệu lượt người so với cùng kỳ năm ngoái. Giải quyết cho hơn 299 nghìn lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, tăng hơn 37 nghìn lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 63,2 triệu lượt người, tăng 6,9 triệu lượt người (12,2%) so với cùng kỳ năm 2016”.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá