BHXH Việt Nam hành động vì mục tiêu phát triển bền vững

TP - Để đảm bảo mục tiêu Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) phát triển ổn định, bền vững nhằm mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội được Đảng và Nhà nước đặt ra, BHXH Việt Nam đã, đang và sẽ đẩy mạnh hành động vì mục tiêu đó.

BHXH Việt Nam hành động vì mục tiêu phát triển bền vững

BHXH Việt Nam hành động vì mục tiêu phát triển bền vững - ảnh 1 BHXH Việt Nam liên tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp nhận hồ sơ một cửa tại BHXH Lào Cai. Ảnh: Trung Hiền.

Phát triển bền vững các Quỹ bảo hiểm

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 51 (ngày 19/6/2017), về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51, mới đây BHXH Việt Nam đã cụ thể hóa Chương trình hành động vì mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, các đơn vị thành viên của BHXH Việt Nam bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 21 (ngày 22/11/2012) của Bộ Chính trị. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch của BHXH Việt Nam thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT, chống thất thu, nợ đọng. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT tới toàn dân. Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi trả bảo hiểm, đặc biệt trong chi trả chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và trợ cấp thất nghiệp, nhằm hạn chế tối đa trục lợi các quỹ bảo hiểm. Kiểm soát gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT bất hợp lý và lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT. Tăng cường công tác giám định khám, chữa bệnh BHYT để hạn chế, ngăn chặn tình trạng lạm dụng dịch vụ kỹ thuật cao, thuốc đắt tiền không thực sự cần thiết gây bội chi Quỹ BHYT. Tăng cường quản lý các quỹ BHXH, BHTN, BHYT bảo đảm cân đối thu, chi, hiệu quả và an toàn.

Ngành BHXH cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật về BHXH. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật và của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người lao động trong ngành. Ngoài ra, cũng tăng cường thanh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh kiểm tra.

Cùng đó, BHXH Việt Nam cũng tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự của ngành để tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức. Tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu các đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức bộ máy của ngành BHXH phù hợp với tinh thần Chính phủ kiến tạo phát triển, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động. Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo, hoạch định kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ của ngành BHXH.

BHXH Việt Nam hành động vì mục tiêu phát triển bền vững - ảnh 2 BHXH Việt Nam quyết liệt triển khai các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Nhân viên BHXH giới thiệu, tuyên truyền về quyền lợi BHYT học sinh, sinh viên. Ảnh: Trung Hiền.

Kỳ vọng tạo chuyển biến

Với Chương trình hành động trên, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của toàn ngành với công tác quản lý tài chính, để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT, tăng nhanh diện bao phủ BHXH. Đảm bảo mục tiêu tới năm 2020, có 50% lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 90% dân số tham gia BHYT. Cùng đó, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống trục lợi, lạm dụng các quỹ BHXH.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đặt mục tiêu tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng bảo hiểm. Nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị, người lao động trong ngành. Đặc biệt, phải sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối các quỹ bảo hiểm.

BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị thành viên quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 51 với toàn thể người lao động. Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc chức năng của BHXH Việt Nam góp phần đảm bảo nền tài chính quốc gia bền vững theo yêu cầu của Chính phủ. BHXH Việt Nam yêu cầu cán bộ, công nhân viên toàn ngành thực hiện nghiêm chương trình trên, đưa việc thực hiện Chương trình hành động vào chương trình công tác trọng tâm hàng năm của đơn vị, và tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Toàn ngành BHXH Việt Nam xác định, sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu khi xảy ra các vi phạm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng