BIDV chào bán cổ phần lần đầu với nhà đầu tư

TPO - Ngày 10-12, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức công bố thông tin chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hà Nội.

BIDV chào bán cổ phần lần đầu với nhà đầu tư

Bản cáo bạch dày hơn 100 trang với đầy đủ thông tin về tổ chức, tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm trước khi cổ phần hoá, giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hoá, các rủi ro dự kiến, thông tin liên quan đến các đợt chào bán đã được gửi tới các nhà đầu tư.

Những thông tin đầy đủ nhất cung cấp cho nhà đầu tư lần này nhằm phục vụ IPO theo hình thức công khai. BIDV thuộc sở hữu 100% vốn Nhà nước và đang trong quá trình thực hiện cổ phần hoá theo hình thức giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phần để huy động vốn.

Dự kiến khối lượng cổ phần phát hành chiếm 22% vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam-tổ chức hình thành từ việc cổ phần hoá BIDV. Mệnh giá cổ phần BIDV đưa ra và được Chính phủ phê duyệt là: 18.500 đồng. Bán đấu giá công khai ngày 28-12-2011, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tại buổi công bố thông tin lần đầu bán cổ phần ra công chúng, lãnh đạo BIDV đã trả lời hàng loạt các câu hỏi của nhà đầu tư. Về mức giá cổ phần, lãnh đạo BIDV cho biết, quá trình cổ phần hoá, định giá cổ phần đứng trên các lợi ích: nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Mức giá 18.500 đồng/cổ phần hiện có nhà đầu tư cho là cao, có người cho là thấp, nhưng có những ngân hàng sau khi IPO chỉ 6 tháng giá cổ phần đã tăng gấp đôi và giá cổ phần thay đổi theo chính sách và tâm lý nhà đầu tư.

Về nợ xấu, lãnh đạo BIDV khẳng định không có bất kỳ ngân hàng nào tránh được nợ xấu; bên cạnh chất lượng hoạt động tín dụng BIDV được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm dần từ 9,6% năm 2006, xuống còn 2,7% năm 2010 và 2,6% vào ngày 30-9-2011. Hiện tại, nợ xấu trong lĩnh vực ngân hàng khoảng 3%.

Bên cạnh định hướng phát triển, lãnh đạo BIDV cũng trả lời thẳng thắn các nhà đầu tư quan tâm đến rủi ro của doanh nghiệp. BIDV đứng trước rủi ro pháp lý; rủi ro chung của nền kinh tế và rủi ro hệ thống…

Hiện BIDV là ngân hàng dẫn đầu phục vụ doanh nghiệp lớn, có nền khách hàng là các tập đoàn, tổng công ty như: VNPT, EVN, PetroVietnam… BIDV cũng đi đầu về tính minh bạch và quản lý chất lượng trong hoạt động kinh doanh, là ngân hàng tiên phong trong triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá